Kwaliteitsdag Permanente Vorming – vrijdag 20 maart 2020

Hier vind je inhoudelijke verduidelijking per workshop, het programma van de dag en verdere praktische info terug. Gelieve ten laatste zondag 23 februari 2020 je voorkeurssessies door te geven via het inschrijvingsformulier

 

Schrijf in voor de Kwaliteitsdag

Inleiding

Vanuit verschillende groepen Permanente Vorming kregen we rond het thema ‘Kwaliteitszorg’ diverse leervragen te horen. Om te kunnen ingaan op deze verscheidenheid organiseren we een themadag met meerdere workshops.

Jij kiest welke workshops je tijdens de Kwaliteitsdag volgt in functie van jouw specifieke leervragen en de huidige noden van je school. Je kan twee verschillende workshops volgen: zowel in de voor- als de namiddag kan je kiezen uit vijf verschillende thema’s. Bij de verdeling van de groepen houden we rekening met jouw voorkeur en de maximumcapaciteit.  

Je leerervaring wordt versterkt door de terugkoppeling naar en uitwisseling met de eigen groep tijdens een terugkommoment op het einde van de dag.

Praktisch

Waar?              De Boogkeers (Boogkeers 5, 2000 Antwerpen)

Wanneer?        vrijdag 20 maart 2020 van 9u30 tot 16u

Programma

09.00u.: Onthaal
09.30u.: Verwelkoming door Joëlle Van de Peer, coördinator Centrum voor Andragogiek
09.45u.: Workshop 1
12.30u.: Lunch
13.30u.: Workshop 2
15.00u.: Terugkommoment met de eigen groep   
16.00u.: Einde

Voor meer informatie kan je terecht bij Elke Van Santvliet via elke.vansantvliet@uantwerpen.be of 03/265.96.27.

Om het uitwisselen van ervaringen en het netwerken te bevorderen zullen uw contactgegevens gedeeld worden met andere deelnemers. Indien u dit niet wenst, gelieve ons te contacteren.

 

Workshops                                                                    

1. Innovatief én onderbouwd onderwijs: Wat zegt wetenschappelijk onderzoek en hoe ga je ermee aan de slag?

Geert Speltinckx en Stijn Vanhoof

Aan ideeën voor innovatief onderwijs geen gebrek, al zijn niet al die ideeën onderbouwd. Wat zijn essentiële bouwstenen van innovatief onderwijs? Hoeft innovatief wel altijd te gaan over grootse veranderingen? En is een innovatie altijd een verbetering voor leerlingen? Ontdek wat wetenschappelijk onderzoek kan betekenen voor jouw praktijk en leer een methodiek om duurzaam te innoveren.

Wat blijkt? Zelfs bij de grootste en doordacht opgezette innovaties is het effect op het leren van leerlingen vaak heel beperkt. Tegelijkertijd is elke innovatie een grote investering van tijd en middelen. De reden voor het kleine effect? In de klas ziet een innovatie er vaak heel anders uit dan op papier. Daarom nemen we je eerst mee in een aantal essentiële bouwstenen voor het succesvol verbeteren van onderwijskwaliteit. De keuze voor onderbouwde innovatie zal je verder leiden dan de meeste modieuze innovatieprincipes.

Vervolgens oefen je een methodiek om een onderwijsinnovatie goed voor te bereiden en te implementeren, zodat  het proces duurzaam is en helemaal doordringt in je onderwijspraktijk.

Geert Speltinckx is diensthoofd Onderwijsontwikkeling bij KdG Hogeschool. Stijn Vanhoof verzorgt bij/vanuit KdG Hogeschool de professionalisering voor leraren en docenten.

2. Professionele leergemeenschappen en kwaliteitszorg

Wouter Schelfhout

Een schoolleider staat voor heel wat taken en uitdagingen, waarbij beroep wordt gedaan op een sterk responsief vermogen. Omdat het niet (meer) mogelijk is om al deze taken alleen uit te voeren is het delen van leiderschap een must. Een belangrijke vraag hierbij is dan wel: hoe hier juist leiding aan geven zodat taken kwaliteitsvol worden opgenomen en er een werkbaar evenwicht ontstaat tussen bottom-up ontwikkeling en voldoende aansturing vanuit visie en leidende principes? Via deze workshop geven we praktijkgerichte en haalbare antwoorden vanuit het ‘GO ALL for learning’ model zoals we dit hebben ontwikkeld in ‘Team School! Leergemeenschappen creëren in onderwijs.’ (Schelfhout, Sprangers, Lochten, Vanthournout & Buckinx, 2019).

Wouter Schelfhout is als lerarenopleider en onderzoeker verbonden aan de Antwerp School of Education. Hij geeft advies rond schoolbeleid en onderwijsleerprocessen. Hij heeft een rijke ervaring binnen het onderwijs.

3. Strategische planning vanuit Referentiekader Onderwijskwaliteit

Diane Van Hove

Vooruitkijken met een strategisch plan. Dat is alvast de bedoeling. Maar hoeveel strategische plannen liggen er niet stof te vergaren in het bureau van de directeur? Zijn ze misschien niet met het hele team bedacht? Staan ze vol dromen, maar leggen ze niet uit hoe ze uiteindelijk ook waar zullen gemaakt worden? Of is het misschien wat te veel tegelijk? Zulke strategische plannen kan je beter maar vermijden. In deze werkwinkel gaan we voor een gedragen en haalbaar strategisch plan dat zowel rekening houdt met de kwaliteitsverwachtingen van de overheid als met de schooleigen doelen. Een strategisch plan dat écht werkt dus.

Diane Van Hove is pedagogisch begeleider Kwaliteitsontwikkeling bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

4. Externe databronnen: hoe doe je een goede bevraging van ouders, leerlingen…?

Maarten Penninckx

Scholen willen – terecht – steeds meer hun eigen data verzamelen. Hiertoe willen ze informatie inwinnen bij ouders, bij leerlingen of bij hun eigen personeelsleden. Dat doet men vaak via een bevraging, maar dat is dikwijls gemakkelijker gezegd dan gedaan. Deze sessie heeft als doel scholen inzicht te geven in verschillende methodieken om via een bevraging betrouwbare en valide informatie in te winnen. Bovendien reiken we ook enkele alternatieven aan, want niet elke vraag wordt best via een bevraging beantwoord!

Maarten Penninckx is stafmedewerker Kwaliteitsontwikkeling bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

5. Kwaliteitsberaad

Kris Vanspeybroeck & Michel Maricau

Een cyclisch systeem – zoals de PDCA-cyclus – werkt goed voor de kwaliteitsontwikkeling van onderwijskundige, technische en administratieve systemen, processen en producten. Dergelijke mechanische benadering botst op grenzen bij de kwaliteitsontwikkeling van mens en team. Hoe kunnen we bij deze complexere uitdagingen niet alleen de dingen goed doen, maar tegelijk de goede dingen? Diverse antwoorden zijn mogelijk op deze uitdagende kwaliteitsvraag.

In deze workshop gaan deelnemers actief met elkaar in dialoog via de methodiek van een kwaliteitsberaad. Een kwaliteitsberaad is een gespreksmethode om in teamverband te reflecteren op kwaliteitsuitdagingen en/of dilemma’s die zich voordoen in het dagelijkse werk. De mogelijke meerwaarde van de workshop is sterk verbonden met de bereidheid tot kritisch reflecteren en delen én de inzet van praktijkkennis en wijsheid van elke deelnemer. Het doel van kwaliteitsberaad is gericht op de kwaliteitsontwikkeling van de leidinggevende, het team en de schoolorganisatie.

Kris Vanspeybroeck is stafmederker Kwaliteits- en Identiteitsontwikkeling bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Michel Maricau is diensthoofd kwaliteitszorg en strategie bij Katholieke Hogeschool VIVES.

6. Hoe intuïties je kunnen misleiden in je klaspraktijk. Over de waarom-vraag van kwaliteitszorg.

Stijn Vanhoof

“Kritisch onze eigen praktijk onderzoeken? Moeten we dat nu al doen en waarom dan?” Herkenbaar? Het is een logische en terechte vraag die een degelijk antwoord verdient.

Ontdek aan de hand van voorbeelden uit de klas hoe intuïties ons allemaal misleiden en hoe feilbaar ons denken is. Maar vooral: ontdek hoe je oordeel des te sterker wordt door individueel en in team kritisch, maar haalbaar, de eigen praktijk te onderzoeken.

Kortom: een sessie over de waarom-vraag van kwaliteitszorg. Hopelijk biedt deze sessie inzichten en voorbeelden waarmee je ook met je collega’s in de school aan de slag kan.

Stijn Vanhoof verzorgt bij/vanuit KdG Hogeschool de professionalisering voor leraren en docenten.

7. De klassenraad als hefboom voor een goede kwaliteitszorg

Alain Noëz

Samenwerking binnen onderwijs is hoe langer hoe belangrijker… Binnen het secundair onderwijs wordt er sowieso al van leerkrachten verwacht om samen te werken binnen bijvoorbeeld de vakgroep en de klassenraad. Ook de kwaliteitsverwachtingen binnen het referentiekader voor onderwijskwaliteit (rubriek ‘ontwikkeling stimuleren) vertrekken vanuit ‘het schoolteam’.

In deze sessie willen we even stilstaan bij de werking van de begeleidende klassenraad. Hoe kunnen we deze kwaliteitsvol vorm geven zodat dit leidt tot effectieve samenwerking tussen leerkrachten met effect voor de leerling. Hoe zorgen we ervoor dat er inderdaad teamgericht gewerkt wordt in de begeleidende klassenraad? We staan stil bij de vormelijke aspecten (vergadertechnische) en de inhoudelijke. Welke structuur moeten we hen aanbieden? Hoe kunnen we dit inhoudelijke leiden?

Alain Noëz is pedagogisch begeleider/niveaucoördinator S.O. bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

8. Cyclisch, systematisch en haalbaar werken aan je onderwijskwaliteit. Hoe doe je dat?

Anneleen Pauwels

In Karel de Grote Hogeschool werkt men al langer aan onderwijskwaliteit vanuit de principes die nu in Inspectie 2.0 voorop staan (cyclisch en systematisch). Je leert de aanpak van KdG kennen en wat je hieruit kan leren voor je eigen praktijk. Een aantal concrete voorbeelden komen aan bod. Onder andere de classificatie van examenresultaten, een tool die ontwikkeld werd om kritisch naar examenresultaten te kijken, wordt voorgesteld. Deze tool werd vertaald naar secundair onderwijs en is direct bruikbaar.

Anneleen Pauwels is stafmedewerker Kwaliteitszorg bij KdG Hogeschool.

9. Outcome mapping: effecten in kaart brengen

Jerissa De Bilde

Er wordt heel wat geëvalueerd in onderwijs, maar zijn deze evaluaties altijd zo zinvol? En leren deze ons iets over het effect van wat we doen? In deze sessie verkennen we verschillende benaderingen om de effecten van specifieke onderwijsbenaderingen of –projecten te evalueren. De sessie is een afwisseling van input en oefeningen, waarbij je uitgenodigd wordt om een eigen evaluatieproject uit te tekenen.

Jerissa De Bilde is pedagogisch begeleider Kwaliteitsontwikkeling bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

10. Kwaliteitszorg in de vakgroepwerking

Rogier Paeps en Luc Peirelinck

In januari 2018 ging het nieuwe decreet op de onderwijsinspectie in voege (Inspectie 2.0). Nieuw is dat de inspectie met de onderwijsinstelling in dialoog gaat over haar kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg. Met betrekking tot de vakgroepwerking stelt zich concreet een dubbele verwachting. Bij een doorlichting zal traditioneel nog steeds gecontroleerd worden in welke mate de vakgroep beantwoordt aan de eisen die gesteld worden in het referentiekader onderwijskwaliteit. Nieuw is dat de doorlichting ook zal nagaan in hoeverre de integrale kwaliteitszorg geïntegreerd is in de vakgroepwerking.

Deze sessie biedt een format om een dergelijke kwaliteitswerking voor vakgroepen op poten te zetten. We bieden een korte inkijk in de werking van de Doorlichting 2.0 en staan stil  bij de concrete verwachtingen met betrekking tot kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg binnen de vakgroepwerking. We stellen een format voor waarmee die kwaliteitszorg daarin een plaats kan krijgen. Een aantal praktijkvoorbeelden komen aan bod en we staan stil bij de positieve elementen en de mogelijke valkuilen van dit IKZ-traject. Vanuit een rondvraag polsen we naar andere praktijkvoorbeelden en wisselen we ervaringen uit.

Rogier Paeps is personeelsdirecteur Integrale Kwaliteitszorg. Luc Peirelinck is algemeen directeur van KS Diest.

 

Schrijf in voor de Kwaliteitsdag

Kwaliteitsdag Permanente Vorming

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 46 95

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen