Verkenningstraject

Verkenning van het eigen leiderschapspotentieel

Wil je onderzoeken of een leidinggevende functie iets voor jou is?

Deze reeks van drie woensdagnamiddagen richt zich tot wie een leidinggevende functie in onderwijs overweegt. Dit traject helpt je op weg om voor jezelf te bepalen wat deze loopbaanwijziging voor jou betekent, wat een leidinggevende functie inhoudt en of je die uitdaging effectief wilt aangaan. Het is geen leiderschapscursus, daarvoor verwijzen we graag naar andere mogelijkheden in ons aanbod.

Inhoud

De cursus behandelt een dubbel spoor:

Enerzijds maak je kennis met de eigen verwachtingen, ambities, vragen en valkuilen om zo zelfbewuster met de uitdaging van een leidinggevende functie om te gaan. Op basis van je eigen verhaal krijg je een sterkere kijk op jezelf. Anderzijds krijg je een realistische toetsing van de functie-inhoud van de job, aan de hand van een reeks complementaire (soms confronterende) casussen en intervisietechnieken. Bronnen die gehanteerd worden in het traject: Lencioni, Hunsaker, Segers, Marichal.

Werkvorm

De docent reikt kaders aan die relevant zijn in het relationeel handelen, groepsdynamica en communicatie. Je ervaart de cruciale rol van feedback in het proces van leidinggeven.

Doelstelling

Je krijgt een realistischer beeld over de inhoud van de job als directeur, namelijk over de menselijke relaties op de werkvloer (en in een bredere context rond de school), en de positionering van de directeur. Je krijgt een aantal kaders en middelen aangereikt. Zo leer je meer over je ontwikkelingsproces binnen het netwerk van relaties waar een directeur mee te maken krijgt.

Begeleiding

Herman Frooninckx, ex-directeur COLOMAplus, Mechelen. Communicatietrainer Ravidant bvba. 
 

Aanwezigheid op elke cursusdag is vereist.
 
 
Data:
  • woensdag 13 maart 2019
  • woensdag 20 maart 2019
  • woensdag 24 april 2019
Telkens van 13.15u tot 16.15u
 
Locatie: Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Contactgegevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 46 95

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen