Schoolbeleid

Totaaloverzicht cursusaanbod CNO Schoolbeleid 2015-2016  
Hier vind je een chronologisch totaaloverzicht van het cursusaanbod CNO Schoolbeleid voor het schooljaar 2015-2016. Klik "Ctrl" + "F" in om te zoeken volgens een deel van de titel of volgens datum.
Een overzicht van het vakgerichte en vakoverschrijdende cursusaanbod van CNO vind je hier.

Titel Datum Doelgroepspecificatie
Voorbereid aan de startRichtlijnen voor uw eerste dagen als nieuw directielid 25/08/2015 voor SO en BaO
Vervolgtraject HRM groeipad voor middenkaderleden 2de jaar groep A
Het vervolgtraject om bewuster en krachtiger met uw medewerkers om te gaan
21/09, 19/11/2015, 
12/01 en 22/02/2016
specifiek voor MK, voor wie basisopleiding al volgde
Vervolgtraject HRM groeipad voor middenkaderleden - 2de jaar groep B
Het vervolgtraject om bewuster en krachtiger met uw medewerkers om te gaan
28/09, 24/11/2015, 
11/01 en 26/02/2016
specifiek voor MK, voor wie basisopleiding al volgde
Dossier jaarlijkse inlichtingen en onderwijsactualia BuSO 28/09/2015 specifiek voor BuSO, 
wie opleiding nog niet volgde in maart 2015
Leerlingenadministratie BuSO voor beginners 1/10/2015 specifiek voor BuSO
Meerjarenbegroting 19/10/2015 voor SO en BaO
Functionerings- en evaluatiegesprekken, reeks 1 (VOLZET) 19/10/2015
30/11/2015
voor SO en BaO
De technisch adviseur als pedagogisch leidinggevende?! Verdiepingstraject voor pedagogische aansturing & evaluatie 20/10 en 10/12/2015, 12/01/2016 voor TA, SO
Vervolgtraject 3de jaar HRM-groeipad voor middenkader.
Het vervolgtraject om bewuster en krachtiger met uw medewerkers om te gaan
20/10 en 11/12/2015, 22/02/2016


specifiek voor MK, voor wie basisopleiding al volgde

Timemanagement en persoonlijke organisatie 22/10/2015 voor SO
Een HRM-groeipad voor middenkaderleden (reeks 1)
Het vervolgtraject om bewuster en krachtiger met uw medewerkers om te gaan
23/10 en 16/11/2015,
8/01 en 3/03/2016
specifiek voor MK
Over de rotte appel en de korf. De relatie tussen rolgedrag en teamnoden 27/10/2015 voor SO en BaO
Arbeidsongevallen 13/11/2015 voor SO, DKO, BaO, CVO
Vervolgtraject 4de jaar HRM-groeipad voor middenkaderleden
Het vervolgtraject om bewuster en krachtiger met uw medewerkers om te gaan
13/11/2015, 11 en
12/01 en 1/03/2016
specifiek voor MK
Handvatten voor moeilijk gedrag bij jongeren 16/11/2015 specifiek voor OP en LK, enkel gewoon SO
Meten en weten in mijn school 17/11/2015 voor SO
Wet- en regelgeving over leerlingen 17/11/2015 enkel gewoon SO
Delegeren kan je leren! 20/11/2015 voor SO en BaO
Uw school bouwen of verbouwen? 20/11/2015 voor SO en BaO
Communiceren met ouders 24/11/2015 voor SO en BaO
Wervend schrijven voor uw school 26/11/2015 voor SO en BaO
Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en vaste benoeming (module van 2 dagen) 26/11 en 3/12/2015 enkel gewoon vrij gesubsidieerd SO
Een schooleigen Cloud-omgeving met Office 365 1/12/2015  
Aan de slag met de gegevens van de leerlingenadministratie 3/12/2015 voor SO
Verdiepingstraject:Crisisbeheer voor scholen (module van 3 dagen)  3/12/2015, 18/01/2016
en 2/2/2016
voor SO en BaO
De klassenraad gecoacht! 7/12/2015 voor SO
Vaste benoemingen in het secundair onderwijs  7/12/2015 voor SO
Omgaan met eigen stress en die van collega's 8/12/2015 specifiek OP en LK (SO en BaO)
Hoe een PR-beleid voeren met weinig tijd en geld? 10/12/2015 voor SO en BaO
Formulieren invullen voor RVA, arbeidsongevallen en ziekenfonds 14/01/2016 voor SO en BaO
Gedeeld leiderschap organiseren 18/01/2016 voor SO
Interne kwaliteitszorg 21/01 en 1/03/2016 DR/MK/TL (SO)
Beleidsfocus jongeren en nieuwe media 22/01/2016 specifiek SO
Burnout in het onderwijs: de beroepsziekte van de toekomst?! 22/01/2016 voor DR/MK SO
Vaste benoemingen in het secundair onderwijs - voor gevorderden EXTRA OPLEIDING 25/01/2016 voor SO
Verzuimbeleid 26/01/2016 voor SO
Werken aan een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid 28/01/2016 specifiek SO
Personeelsadministratie voor beginners (module van 6 dagen) 28/01, 4/02, 18/02, 25/02,
3/03,10/03/2016
vrij gesubsidieerd SO
Personeelsadministratie voor beginners (module van 7 dagen) - specifiek voor BuSO 28/01, 4/02, 18/02, 25/02,
3/03,10/03 en 10/05/2016
specifiek voor vrij gesubsidieerd BuSO
Workshop Overheidsopdrachten 29/01/2016 voor SO
Wet- en regelgeving voor leerlingen 29/01/2016 specifiek voor CLB medewerkers (SO, geen BuSO)
Het ontwikkelen van de collectieve intelligentie van een team. Inzichten en handvatten 2/02/2016 voor SO en BaO
Werk vanuit uw sterktes, groei in uw job! 2/02/2016 specifiek voor OP en LK (SO en BaO)
Leiding geven aan het onderhoudspersoneel 2/02 en 14/03/2016 voor SO en BaO
Verdiepingstraject: De technisch adviseur als pedagogisch leidinggevende?! Reeks 2 2/02, 11/03 en 14/04 voor TA, SO
Beleidsfocus op binnenklasdifferentiatie en breed evalueren 4/02 en 8/03/2016 voor SO
Vakgroepwerking: sleutel tot kwaliteitsverbetering 16/02 en 26/02/2016 voor SO
Management van leerzorg: Ontwikkeling van een beleidsvisie op leerzorg 16/02/2016 voor SO
WORD 2013: Lijsten, etiketten, brieven en formulieren 16/02/2016 voor SO
Bemiddelen 18/02/2016 voor SO en BaO
Eerste hulp bij toezicht voor secretariaatsmedewerkers 19/02/2016 specifiek OP
Verminder uw onbetaalde facturen! 22/02/2016 voor SO, BaO, CVO, DKO, HO
De pensioenhervorming en zijn gevolgen voor de onderwijssector 23/02/2016 BaO, SO, DKO, CVO en HO
Hoe sociale media inzetten in uw schoolorganisatie en laten renderen? 26/02/2016 voor SO en BaO
Professionele Leergemeenschap 3/03 en 14/04/2016 voor SO
Praten 'met' in plaats van 'over' elkaar: een positieve sfeer op het secretariaat en in de leraarskamer
4/03/2016 specifiek voor OP (SO en BaO)
Praktijk(voorbeelden) van datagebruik voor klas- en schoolbeleid 4/03/2016 voor SO en BaO
Een unieke workshop voor scholen die 10.000 euro kan opleveren... 7/03/2016 OP/DR/MK (SO en BaO)
Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden) - Beringen 7/03/2016 voor SO
Het geheim van een goed sollicitatiegesprek 8/03/2016 voor SO en BaO
Hoe omgaan met stress in contact met leerkrachten en leerlingen? 8/03/2016 specifiek directeurs & coördinatoren (SO)
Trendanalyse en creatieve methodieken als input voor strategische planning en visieontwikkeling 11/03/2016 voor SO, CVO en HO
Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (BuSO) 14/03/2016 specifiek BuSO
Marketing voor TSO/BSO scholen 15/03/2016 specifiek SO
Residentieel seminarie: Zorg dragen voor jezelf en anderen als secretariaatsmedewerker 16-18/03/2016 voor SO en BaO
Professionalisering van het ICT-beleid op school 17/03/2016 voor SO en BaO
Functionerings- en evaluatiegesprekken, reeks 2 12/4 en 3/5/2016 voor SO en BaO
Klantvriendelijk onthaal met zorg voor eigen grenzen 15/04/2016 specifiek voor OP (SO en BaO)
De pensioenhervorming en zijn gevolgen voor de onderwijssector 19/04/2016 BaO, SO, DKO, CVO en HO
Wedde berekenen: algemene regels, bij verlofstelsels, voor RVA-formulieren 21/04/2016 voor SO en BaO
Dag van het ondersteunend personeel 28/04/2016 voor BaO, SO, BuSO, DKO en HO
Innovation academy for school leaders 29/04 en 27/05/2016 voor SO, CVO en HO
Loon- en sociale wetgeving voor contractuele personeelsleden 3/05/2016 (VM) gesubsidieerd SO en BaO
Praktische benadering van juridische aspecten van flexibel werken 3/05/2016 (NM) gesubsidieerd SO en BaO
Constructief omgaan met verbale agressie 10/05/2016 specifiek voor OP (SO en BaO)
Verminder uw onbetaalde facturen! extra opleiding 12/05/2016 voor SO, BaO, DKO, CVO, HO
Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden) - Antwerpen 13/05/2016 voor SO
Dag van het ondersteunend personeel 19/05/2016 voor BaO, SO, BuSO, DKO en HO
Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (beginners) - Antwerpen 23/05/2016 voor SO
Gedreven mensen, bevlogen scholen. Werk maken van HR- en loopbaanbeleid in onderwijs
27/05/2016 voor SO en BaO
Rechtspositie in het BuSO 30/05/2016 vrij gesubsidieerd onderwijs BuSO
Vaste benoemingen in het secundair onderwijs - EXTRA OPLEIDING 31/05/2016 OP/DR (SO, gevorderden)
Leerlingenadministratie BuSO voor beginners - extra opleiding 02/06/2016 specifiek voor BuSO

legende:
BaO basisonderwijs
DKO deeltijds kunstonderwijs
HO hoger onderwijs
OP ondersteunend personeel (secretariaatsmedewerker)
TL technische leiding (TA/TAC)

Schoolbeleid

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 46 95

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen