Je bent hier:   Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar D Wet- en regelgeving over organisatie van scholen en leerlingen**

Wet- en regelgeving over organisatie van scholen en leerlingen**

** Deze cursusdag is niet voor directies werkzaam binnen BuSO.

Als schoolleider word je verondersteld steeds op de hoogte te zijn van de actuele onderwijswetgeving en dit correct toe te passen binnen de gegeven ruimte.
In de praktijk heb je wellicht het gevoel dat je niet weet of je alle kansen wel benut of ben je onzeker rond de correcte interpretatie van de aangeleverde teksten waardoor het gevaar ontstaat dat je onbewust fouten maakt.
Deze nascholing frist een aantal aspecten uit de wet- en regelgeving onderwijs op en dit op gebied van de organisatie van de school en het aspect leerlingen.

Programma

Volgende thema’s komen aan bod:

  • programmaties en omkadering, met aandacht voor overgangsmaatregelen in het kader van de modernisering secundair onderwijs;
  • toelatingsvoorwaarden, met in het bijzonder aandacht voor de regelgeving rond vrijstellingen en flexibele leertrajecten;
  • attestering, met aandacht voor beroepsprocedure;
  • tucht, met aandacht voor beroepsprocedure.

Je krijgt de ruimte om samen rond deze aspecten op basis van de wet- en regelgeving na te denken en in de mate van het mogelijke antwoord te bieden op concrete vragen.

Doelstellingen

  • Je kent de belangrijkste aspecten uit de wet- en regelgeving rond de behandelde thema’s;
  • Je kunt correcte procedures opstellen voor de eigen school rond de behandelde thema’s;
  • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen i.v.m. de organisatie van de modernisering secundair onderwijs.

Begeleiding

Marc Van de Meirssche, adjunct van de directeur afdeling 'Secundair onderwijs en leerlingenbegleiding' van het Departement Onderwijs en Vorming.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 29 april 2024 09:30u 16:00u Marc Van de Meirssche Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen