CVA

Postgraduaat en permanente vorming schoolbeleid voor directeurs van het katholiek secundair onderwijs

Fijne zomervakantie!
De Boogkeers
Leslokaal

Welkom

Het Centrum Voor Andragogiek organiseert sinds 1973 in de schoot van de Universiteit Antwerpen op vraag van en in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen opleidingen rond schoolbeleid voor schoolleiders. CVA kan intussen bogen op een expertise van meer dan 50 jaar in het ondersteunen van schoolleiders in hun boeiende maar complexe opdracht. De opleidingen evolueerden naar een driejarig postgraduaat schoolleider in het secundair onderwijs voor startende directies, gevolgd door trajecten permanente vorming voor meer ervaren directeurs die inspelen op de leervragen en noden binnen de steeds veranderende onderwijscontext.

Professionaliseren van schoolleiders vormt de kernopdracht van het Centrum Voor Andragogiek. Want kwaliteitsvol onderwijs vraagt sterke schoolleiders. Zij dragen immers de verantwoordelijkheid voor een hele school wat zich vertaalt in een scala van taken met elk op hun beurt specifieke competenties. Deze ontwikkelen is een proces dat tijd en ruimte vraagt zodat dit stevig onderbouwd en blijvend gevoed kan worden. Professionaliseren is immers een werkwoord. Investeren in de (permanente) professionalisering van elke schoolleider is daarom heden ten dage een absolute must. Zo krijgen sterke schoolleiders impact tot op de klasvloer en realiseren zij als aanstuurder van het schoolteam de essentie van onderwijs: leerlingen via kwaliteitsvol onderwijs tot leren brengen.

Op 1 september 2024 start CVA met een vernieuwd postgraduaat schoolleider in het secundair onderwijs. Deze vernieuwing kwam tot stand op basis van een uitgebreid onderzoek met studie van relevante hedendaagse literatuur, gesprekken met experten op gebied van (onderwijskundig) leiderschap, HR en schoolontwikkeling en bevragingen bij schoolleiders.
Dit intensieve werk resulteerde in een eerste fase in de bepaling van het theoretisch kader, nl. beleidsvoerend vermogen, 10 resultaatsdomeinen en 10 competenties. De tweede fase legde de focus op de inhoudelijke vertaling naar een logische curriculumopbouw met bijhorende leer- en evaluatievormen.

 

De troeven van het vernieuwde postgraduaat zijn samengevat:

  • de academische onderbouwing door de sterke link met UAntwerpen
  • het concipiëren en concretiseren van het curriculum in nauwe samenwerking met experten en ervaringsdeskundigen
  • de opbouw rond vier inhoudelijke domeinen in duidelijke leerlijnen met accent op wat de schoolleider vandaag en morgen nodig heeft
  • het opnemen van inhouden die relevant zijn voor elke schoolcontext
  • de duidelijke conformiteit met het kernprofiel voor schoolleiderschap
  • de focus op generieke inhouden en competenties met mogelijkheid tot transfereerbaarheid naar alle niveaus
  • de vorming van een sociaal-professioneel netwerk

    Ontdek alles over het vernieuwde postgraduaat in de brochure.


Attestering evaluatoren - Postgraduaat of Basisopleiding Schoolbeleid CVA

Sinds 1 september 2021 is een opleiding tot evaluator verplicht als voorwaarde om personeelsleden te evalueren. De certificering van directies en bestuurders die nu of in het verleden het postgraduaat of de Basisopleiding Schoolbeleid bij CVA volg(d)en, kan als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Hoe bekom je een attest van evaluator dat voldoet aan deze decretale voorwaarde?

  • Wie in het verleden het Postgraduaat Schoolbeleid of de Basisopleiding Schoolbeleid volgde, kan zelf het attest downloaden via deze link. Het attest is enkel geldig in combinatie met het certificaat van CVA en is daarom niet op naam. Dit attest kan je ook vinden op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • Wie nu de opleiding bij CVA volgt, zal tijdens of op het einde van de opleiding het attest op naam ontvangen.

Wil je je jaaropleiding aanvullen met een aantal specifieke thema’s? Of zoek je een gerichte opleiding voor een medewerker?

Dan kan je terecht bij het CNO - open cursusaanbod. Je vindt bij de diverse onderwijsniveaus onder de rubriek 'Schoolbeleid' opleidingen voor directies, middenkader en ondersteunend personeel.


In samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Contactgegevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen