Je bent hier: PG/002/C   Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar C Basisbegrippen boekhouding, lezen jaarrekening en budgettering

Basisbegrippen boekhouding, lezen jaarrekening en budgettering

Als schooldirecteur ben je een manusje-van-alles op heel wat terreinen, ook op het gebied van het financiële beleid. Je hoeft echter geen boekhoudkundig expert te zijn om de juiste financiële beslissingen te nemen. Deze cursus focust op die zaken waarmee je als directeur dagelijks aan de slag kan. Je raakt vertrouwd met het vakjargon en leert een boekhouding correct interpreteren. Je krijgt voldoende bagage mee om het financieel beleid van je school te sturen en te optimaliseren.

Programma

Aangezien geen voorkennis vereist is, ga je dieper in op enkele cruciale basisconcepten uit de boekhouding. Je kan dit vergelijken met het leren van de woordenschat van een taal. Aan de hand van concrete cases en oefeningen raak je vertrouwd met deze concepten.  

Daarna behandel je de basisprincipes van de boekhouding. Door deze principes te begrijpen, ben je beter in staat om een boekhouding correct te interpreteren. Na de woordenschat leer je hier de grammatica van de boekhouding.

In het derde luik ligt het accent op het toepassen van de basisconcepten en basisprincipes. Concreet komen volgende thema’s aan bod: het boekhoudkundig resultaat, de cashflow, de begroting en het financieel masterplan.

Tot slot ga je dieper in op de bestaande controleorganen en de rapportering. Dit zowel intern als naar de buitenwereld.

Werkvormen 

Aan de hand van een presentatie maak je kennis met de theorie. De theorie wordt afgewisseld met praktische voorbeelden, tips en oefeningen. Uiteraard zal interactie maximaal gestimuleerd worden.

Vrijstelling

Aangezien het hier om een basis gaat die meegegeven wordt, kan je een vrijstelling krijgen indien je een opleiding TEW of Hir volgde.
Zelfstudie is aanbevolen voor de andere economische richtingen (Je bevat dan zeker voldoende basis die het moet mogelijk maken om dat te begrijpen).
Neem contact op met je educatieve medewerker indien je een vrijstelling wil voor deze cursusdag.

Doelstellingen

De cursisten kennen/kunnen:

  • de betekenis van belangrijke boekhoudkundige termen (bv. afschrijvingen, resultatenrekening, balans, waarderingsregels, jaarafsluiting,…).
  • een balans en een resultatenrekening van een school lezen en interpreteren.
  • 4 basisprincipes van boekhouden (toerekenings-, bestendigheids-, matching- en voorzichtigheidsprincipe).
  • het boekhoudkundig resultaat en de cashflow berekenen en interpreteren.
  • een begroting lezen en zelf opmaken.
  • de interne en externe controle- en rapporteringsorganen.
  • de financiële werking van een school optimaliseren door de tips die doorheen de cursus aan bod komen.

Begeleiding

Vincent Vergote heeft naast zijn Master Economische Wetenschappen aan de UGent ook een diploma van leraar (SLO) behaald. Momenteel is hij beleidsmedewerker financiën bij Don Bosco Onderwijscentrum vzw.

Mee te brengen materiaal

De proef- en saldibalans enerzijds en de jaarrekening anderzijds van het meest recente neergelegde boekjaar van je school.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
donderdag 1 juni 2023 09:30u 16:00u Vincent Vergote Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen