Privacyverklaring

 

 • Verwerkingsverantwoordelijke: Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar rector;
 • Functionaris voor gegevensbescherming: Data Protection Officer, Venusstraat 35, 2000 Antwerpen, privacy@uantwerpen.be;
 • Doel: verzameling van door jou opgegeven persoonsgegevens bij aanmaak van jouw profiel/account voor de organisatie en administratie van jouw inschrijving op CNO-CVA (opleidingsaanbod, postgraduaat en permanente vorming) en om je gericht te informeren over onze activiteiten in het kader van levenslang leren;
 • Rechtsgrond: toestemming (vrijwillige inschrijving) en voor de verzending van onze op maat gemaakte nieuwsbrieven een gerechtvaardigd belang in hoofde van de verwerkingsverantwoordelijke (aanbod levenslang leren gedurende de ganse beroepsloopbaan van de inschrijver);
 • Categorieën ontvangers: CNO-CVA (Centrum Nascholing Onderwijs-Centrum voor Andragogiek), Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk en, indien van toepassing, de instelling waaraan de inschrijver is verbonden voor de administratieve afhandeling van de factuur. Voor reservaties in hotels en restaurants in de context van de te volgen opleiding kunnen voornaam en naam doorgegeven worden.
 • Bewaartermijn: ganse loopbaan van de inschrijver. Gedurende deze termijn kan de inschrijver aanwezigheidsattesten en voor zover beschikbaar documentatie opvragen van alle gevolgde opleidingen via CNO-CVA;
 • Rechten:
  • Je kan steeds klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (huidig adres commission@privacycommission.be);
  • Je hebt het recht om jouw gegeven toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Het door jou aangemaakte profiel wordt dan uit onze database verwijderd voor zover geen uitstaande betaling van een factuur meer dient te gebeuren en met dien verstande dat alle facturen (en de daarop voorkomende persoonsgegevens) op basis van een wettelijke bepaling gedurende 7 jaar worden bijgehouden;
  • Je hebt het recht om via “Mijn portaal” de door jou opgegeven persoonsgegevens in te zien en te wijzigen, evenals bepaalde gegevens te verwijderen in het licht van je recht op beperking van persoonsgegevens. Je hebt het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens voor zover technisch mogelijk. Voor deze aanvraag dien je je te identificeren. Voor alle vragen waarvoor je in “Mijn Portaal” niet terecht kan, kan je bij Centrum Nascholing Onderwijs - Universiteit Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk verder geholpen worden via cno@uantwerpen.be;
  • Je kan je steeds uitschrijven op iedere op maat gemaakte nieuwsbrief aangaande nieuwe cursussen binnen het door jou opgegeven domein van interesses.

 

Voor meer info over het aan de Universiteit Antwerpen gevoerde privacybeleid kan je terecht op www.uantwerpen.be/disclaimer.

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen