Je bent hier: PV/004/C   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierde jaar C “Data”: welke databronnen zijn er? Hoe maak ik systematisch (en verstandig) gebruik van data? & cocreatienamiddag

“Data”: welke databronnen zijn er? Hoe maak ik systematisch (en verstandig) gebruik van data? & cocreatienamiddag

Datageletterdheid is het nieuwe ‘hot topic’ binnen kwaliteitszorg. Niet alleen het Referentiekader Onderwijskwaliteit, ook de onderwijsinspectie maant ons aan om meer/beter met data om te gaan. Maar worden we daar ook een betere school van? Of beter: hoe worden we daar een betere school van? Hoe gaan we op een slimme manier met data om?

Programma

voormiddag

We bespreken deze voormiddag eerst welke relevante data er zijn. Tussen alle databronnen is het soms moeilijk om overzicht te houden. Het is niet de bedoeling dat we diep ingaan op élke databron, maar afhankelijk van de vragen van de deelnemers kunnen we hier flexibel mee omgaan.

Daarna gaan we in op de vraag hoe we op een systematische verstandige manier met die databronnen kunnen omgaan. Dat betekent dat we op zoek moeten gaan naar een manier om verstandig (efficïent) met data om te gaan. Er zijn immers veel data beschikbaar, en de tijd is beperkt.

namiddag

Jouw groep gaf aan nood te hebben aan leren van elkaars voorbeelden. We maken graag  tijd voor onderlinge uitwisseling. Jij kan aan andere collega’s een blik bieden van hoe iets concreet op de werkvloer wordt aangepakt. In ruil krijg je hierover feedback van deze groep kritische vrienden.
Op welke aspecten van jouw schoolwerking ben je trots? Waarover wil je met je collega’s delen? Waarover wil je hen raadplegen als kritische vriend? Indien je graag actief participeert aan deze dag en een thema inbrengt, dan mag je dit alvast laten weten. De inhoud van deze dag wordt tijdens het eerste semester verder ontwikkeld.

 

Doelstellingen

  • De cursisten hebben een goed zicht op beschikbare databronnen.
  • De cursisten hebben inspiratie over hoe ze met de beschikbare data op een systematische wijze aan de slag kunnen gaan.

Begeleiding

voormiddag

Maarten Penninckx is pedagogisch begeleider Kwaliteitsontwikkeling bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

namiddag

o.b.v. de groepsbegeleider

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 12 december 2022 09:30u 16:00u Maarten Penninckx Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen