Je bent hier: PV/009/C   Permanente Vorming Schoolbeleid - Negende jaar C De kracht van academisch optimisme: leerprestaties én eerlijke kansen bevorderen & cocreatienamiddag

De kracht van academisch optimisme: leerprestaties én eerlijke kansen bevorderen & cocreatienamiddag

Voormiddag

Academisch optimisme bevat de positieve houding van scholen en hun leerkrachten ten aanzien van leerlingen, ouders en zichzelf. Ondanks de nadruk op ‘academisch’ heeft dit concept betrekking op alle leerlingen in alle onderwijsvormen. Academisch optimisme is het samenspel van drie schoolkenmerken: (1) overtuigingen van doelmatigheid, (2) vertrouwen van leerkrachten in leerlingen en hun ouders en (3) de focus op leren. Onderzoek toont aan dat er een sterke positieve samenhang bestaat tussen academisch optimisme en de prestaties van leerlingen: hoe meer een school gekenmerkt wordt door een cultuur van academisch optimisme, hoe beter de leerlingen presteren. En het meest bemoedigende hieraan: dit geldt voor alle leerlingen, zowel voor de meer als de minder kwetsbare leerlingen. Scholen en leraren die inzetten op academisch optimisme maken een verschil. Een cultuur van academisch optimisme kan bovendien worden aangeleerd omdat het veranderbaar is; een eerder pessimistische school of leraar kan optimistisch worden.

Namiddag

Jouw groep gaf aan nood te hebben aan leren van elkaars voorbeelden. We maken graag  tijd voor onderlinge uitwisseling. Jij kan aan andere collega’s een blik bieden van hoe iets concreet op de werkvloer wordt aangepakt. In ruil krijg je hierover feedback van deze groep kritische vrienden.
Op welke aspecten van jouw schoolwerking ben je trots? Waarover wil je met je collega’s delen? Waarover wil je hen raadplegen als kritische vriend? Indien je graag actief participeert aan deze dag en een thema inbrengt, dan mag je dit alvast laten weten. De inhoud van deze dag wordt tijdens het eerste semester verder ontwikkeld.

 

Programma

Voormiddag

Deze sessie zal in grote lijnen uit drie delen bestaan:

Het eerste luik is theoretisch van aard. We duiken in de literatuur opdat het kader van academisch optimisme geen geheimen meer kent. Tegelijk bestuderen we de gekende antecedenten en besteden we extra aandacht aan de rol van de schoolleider.

In het tweede deel gaan we aan de slag met de aangepaste survey voor academisch optimisme, een vragenlijst die we ontwikkelden om het academisch optimisme in secundaire scholen in kaart te brengen. We bekijken waartoe deze vragenlijst kan dienen, wat de resultaten betekenen en hoe je hiermee aan de slag kunt om het academisch optimisme op jouw school in kaart te brengen.

Tot slot brengen we theorie en praktijk samen en is er plaats voor uitwisseling van ervaringen en discussie om concrete paden te ontwikkelen op weg naar academisch optimistische scholen.

Doelstellingen

Voormiddag

  • De cursisten hebben een sterk theoretisch inzicht in (de deelconcepten van) academisch optimisme en de betekenis van dit model in de schoolorganisatie.
  • De cursisten kunnen met de aangepaste survey voor academisch optimisme de mate van academisch optimisme in hun school in kaart brengen.
  • De cursisten kunnen de resultaten die deze vragenlijst genereert interpreteren.
  • De cursisten kunnen vanuit deze analyse een onderbouwd plan van aanpak opstellen om het academisch optimisme op hun school te verbeteren.

Begeleiding

Ruud Lelieur is onderwijsassistent en doctoraatsstudent bij Opleidings- en onderwijswetenschappen aan de universiteit van Antwerpen (sinds 2018). Voordien was zij gedurende 12 jaar lerares gedragswetenschappen (een ook een beetje PAV en cultuurwetenschappen) op Pius X te Antwerpen.  

Mee te brengen materiaal

voormiddag: eigen laptop

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 24 oktober 2022 09:30u 16:00u Ruud Lelieur Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen