Je bent hier: PV/008/C   Permanente Vorming Schoolbeleid - Achtste jaar C Digitalisering & schoolorganisatie

Digitalisering & schoolorganisatie

Hoe organiseer je digitale leerpaden? Welke innovatieve mogelijkheden zijn er inzake hybride leren?  Welke gevolgen heeft dit voor de organisatie van de school?
Dat zijn de leervragen waarmee we aan de slag gaan.

Programma

Tijdens deze opleiding tonen we aan de hand van een aantal concrete voorbeelden en tools hoe je digitaal lesmateriaal kan aanrijken en in welke verschillende vormen je het digitaal aanbod kan inzetten in de klas of thuis.

De school maakt keuzes op basis van het eigen pedagogisch beleid, binnen het kader dat reeds bestaat op school, grootte, finaliteiten en studierichtingen, diversiteit, specifieke noden, voorkennis en interesse van het personeel, etc.

Op basis van voorbeelden en ervaring leggen we uit welke impact digitalisering en aangepaste didactieken hebben op de organisatie van de lessen op school, en hoe je dit, indien gewenst, ook bewust kan inzetten om de schoolorganisatie anders aan te pakken.

 

Doelstellingen

De cursisten

  • hebben een beeld van wat digitaal lesmateriaal kan betekenen in de school
  • weten hoe digitaal materiaal kan worden ingezet
  • hebben een idee van de (soorten) digitale tools er op de markt zijn
  • weten hoe ze vanuit een pedagogisch beleid de juiste keuzes maken op vlak van organisatie, (digitale) tools,…

Begeleiding

Bertien Boon werkt sinds 2009 in het technisch atheneum in Halle. In combinatie met het lesgeven was ze eerst Smartschoolbeheerder, deze taak groeide mettertijd. Ondertussen is ze full time ICT-coördinator. Haar taak is zowel op de technische als pedagogische ICT-taken gericht. Op haar initiatief werd een laptopproject gestart in de school. Niet alleen kopen leerlingen een laptop aan, maar ook alle handboeken verdwijnen. De leerkrachten worden begeleid bij het aanmaken van digitale cursussen, met aandacht voor ict én pedagogische inhoud. De belangrijkste tools komen uit de office 365 wereld. De school is daarom ook Microsoft Showcase school. Dit project leverde haar ook de titel op van ‘ICT coördinator van het jaar 2018’, uitgereikt door Vicli.

Maggy Vankeerberghen is 12 jaar directeur Technisch Atheneum, voorzitter TAGO – Vereniging van technisch adviseurs en industrieel ingenieur van opleiding.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Geen. Indien gewenst mogen specifieke vragen over het onderwerp (vanuit de eigen school bijv.) op voorhand worden bezorgd.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
vrijdag 20 januari 2023 09:30u 16:00u Bertien Boon Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen