Je bent hier: PG/002/B   Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar B Dossier jaarlijkse inlichtingen en onderwijsactualia buso

Dossier jaarlijkse inlichtingen en onderwijsactualia buso

Bij de start van het schooljaar dient elke buso-school verschillende elementen op te nemen in het dossier jaarlijkse inlichtingen. Deze nascholing ondersteunt het correct invullen van dit dossier en laat je zien waar je correcte info kan terugvinden. Je krijgt duiding over de principes van omkadering binnen buso en info over belangrijke nieuwigheden in de regelgeving voor scholen en leerlingen. Je krijgt concrete tips en er is zeker ruimte om vragen te stellen.

 

Programma

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Basisprincipes berekening omkadering;
  • Berekening en aanwending omkadering;
  • Ondersteuningsmodel;
  • Administratieve handelingen;
  • Nieuwigheden in de regelgeving.

Doelstellingen

  • Je kan de verschillende onderdelen waaruit de omkadering in het buitengewoon secundair onderwijs bestaat beschrijven.
  • Je kan toelichten op basis van welke parameters AGODI de toekenning van (les)uren bepaalt.
  • Je kan toelichten met welke regels er rekening moeten worden houden bij de aanwending van de omkadering.
  • Je kan actuele informatie terugvinden in relevante omzendbrieven.

 

Begeleiding

Dorien Van De Velde, dossierbeheerder bij het Schoolbeheerteam Buitengewoon Secundair Onderwijs (SBT buso) en medewerker van de Cel Ondersteuning bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

Kristel De Plecker, coördinator afdeling Secundair Onderwijs - Scholen en leerlingen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) hoofdzakelijk begaan met thema’s Buitengewoon secundair onderwijs, M-Decreet/Begeleidingsdecreet en Duaal leren.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
vrijdag 30 september 2022 13:30u 16:30u Kristel De Plecker
Dorien Van De Velde
Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen