Je bent hier: PV/005/B   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijfde jaar B Hoe manage je je school als de hel uitbreekt? Een praktische opleiding crisismanagement en -communicatie voor directies

Hoe manage je je school als de hel uitbreekt? Een praktische opleiding crisismanagement en -communicatie voor directies

In een crisissituatie wordt er duidelijke sturing verwacht door de leidinggevenden. Een goed noodplan is een richtsnoer, maar volstaat niet om de specifieke organisatorische en communicatieve uitdagingen die op leidinggevenden afkomen tijdens en na een crisis te kunnen aanpakken. Tijdens deze opleiding zoomen we in op crisisbewustzijn, crisisbeheer en communicatie voor en door leidinggevenden.  We maken kennis en oefenen met beproefde modellen en instrumenten die jullie helpen om de initiële chaos en crisisstress snel en gestructureerd aan te pakken op basis van en je beschikbare middelen en informatie.

Programma

Dagdeel 1: kernelementen van crisisbeheer (beleid, operaties en communicatie) in een onderwijscontext. Een kader voor leidinggevenden.  

 • Hoe definieer je een crisis in jouw organisatie?
 • Wat is crisisbewustzijn en hoe implementeer je dit?
 • Hoe stel je een school(crisis)team samen
 • Hoe verhouden management, operaties en communicatie zich tot elkaar?
 • Hoe zorg je voor een goede samenwerking met de hulpdiensten?
 • Op welke lokale of bovenlokale ondersteuning kan je desgevallend terugvallen?
 • Hoe bouw je een crisis(ondersteuning)netwerk uit?
 • Hoe ga je om met je interne en externe communicatie (kansen, beperkingen en bedreigingen)?

 

Dagdeel 2:  je leert te anticiperen op crisissituaties en om te gaan met tijdsdruk, met individuele en collectieve stress bij de leden van je crisisteam.

 • Hoe ga je om met disruptie en chaos?
 • Hoe geef je sturing aan je (crisis)team?
 • Welke tools kunnen jou en je crisisteam helpen om op korte tijd, soms met erg weinig gevalideerde informatie en rekening houdend met de beperkte mensen en middelen die je op dat moment tot je beschikking hebt, de soms cruciale beslissingen te nemen?
 • Hoe gaan we om met de pers?

Doelstellingen

De deelnemers kennen:

 • de werking van de hulp- en ondersteunende diensten bij een crisis op school;
 • de opbouw van de noodplanning en het principe van opschaling;
 • de afstemmingsmogelijkheden met de ondersteunende diensten;
 • het belang van tijdige en correcte communicatie.

 

En kunnen de deelnemers :

 • d.h.v. de aangereikte instrumenten de schoolwerking, zorg en nazorg accuraat organiseren;
 • beter omgaan met individuele en collectieve stress in hun team;
 • per doelgroep gericht kiezen voor de aangewezen communicatie-instrumenten;
 • per doelgroep kiezen voor de aangewezen communicatie(strategie);
 • omgaan met ‘druk’ van pers en andere stakeholders

Begeleiding

Luc Claessens is gewezen coördinator veilige scholen bij de Stad Antwerpen. Hij traint (school)teams in het omgaan met crisissituaties in samenwerking met de dienst noodplanning, de rampencoördinator en de dienst communicatie van de Antwerpse politie.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
dinsdag 4 oktober 2022 09:30u 16:00u Luc Claessens Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen