Je bent hier: PV/013/   Permanente Vorming Schoolbeleid - Dertiende jaar Hoe voer je een taalbeleid op school?

Hoe voer je een taalbeleid op school?

Sommige scholen werken al jarenlang een sterk taalbeleid uit, bij andere loopt het minder vlot of is het taalbeleid om allerlei redenen wat verwaterd. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de kwaliteit van het taalbeleid in Vlaamse scholen daardoor enorm verschilt. Daarnaast is ook de context van scholen sterk bepalend, waardoor er geen ‘model’taalbeleid bestaat. Het gevolg daarvan is dan weer dat het verankeren van een actief en effectief taalbeleid geen evidentie is. Er moet aan heel wat voorwaarden worden voldaan wil het echt lukken.

 

Programma

In het eerste deel van deze nascholing krijgen de deelnemers een algemeen bruikbaar referentiekader aangereikt voor een taalbeleid dat vanuit de eigen schoolcontext vertrekt. Het kader wordt geconcretiseerd via praktische oefeningen en reflecties. Waar het kan, wordt ingespeeld op de specifieke behoeften en vragen van de deelnemers zelf. Voorbeelden van taalbeleid worden in groepen geanalyseerd en beoordeeld.

In een tweede deel wordt via diverse werkvormen en gevarieerde materialen ingezoomd op de principes van taalgericht vakonderwijs, een van de belangrijkste pijlers van een taalbeleid. Daarbij komen ook weerstanden en knelpunten binnen het lerarencorps aan bod: hoe ga je daar als schoolleider mee om?

 

Doelstellingen

De deelnemers

  • kennen de voorwaarden voor een actief en effectief taalbeleid;
  • kunnen de (zeven) pijlers van een taalbeleid vertalen naar een schooleigen beleid;
  • kunnen hun rol en die van hun team in een taalbeleid concretiseren;
  • weten hoe taalgericht vakonderwijs de taalvaardigheid van leerlingen kan vergroten;
  • kennen de valkuilen die de vorming en uitvoering van een taalbeleid kunnen bemoeilijken;
  • kunnen reeds lopende taalbeleidsacties in hun school beoordelen op basis van het aangereikte referentiekader.

Begeleiding

Jan T'Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, ex-leraar in bso en tso, vakdidacticus Nederlands,  auteur van schoolboeken, lerarenopleider en docent Taalbeleid en taalgericht vakonderwijs aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2018 doctor in de Onderwijswetenschappen op basis van vernieuwend praktijkonderzoek naar gesprekstechnieken tijdens coöperatieve werkvormen in de klas.

 

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
dinsdag 22 november 2022 09:30u 16:00u Jan T'Sas Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen