Je bent hier: PV/004/A   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierde jaar A Hybride werken op school

Hybride werken op school

Het nieuwe werken kennen we al een hele tijd! Hoe zit het echter met het nieuwe werken op school? Hybride werken creëert heel wat kansen om anders te werken en de rol van de leraar anders in te vullen. We bekijken wat dat betekent voor flexibele manieren van werken (rollendifferentiatie) en op vlak van beleid maken en organiseren (digitalisering op alle vlakken).  

Programma

In deze cursus kom je te weten wat de impact is van digitalisering en ICT op jouw leraren en de schoolorganisatie. Het nieuwe werken vraagt immers om meer rollendifferentiatie en wellicht zelfs een andere kijk op hoe we ons lesgeven organiseren.   

We gaan op bezoek in De MET Leuven en zien hoe leerlingen daar samen gepersonaliseerd leren in een hybride context en hoe leraren daarbij aan rollendifferentiatie doen.

In de daaropvolgende sessie bekijken we samen:

  • wat rollendifferentiatie precies inhoudt en welke impact dat heeft
  • wat de mogelijkheden en kansen zijn om het lesgeven anders te organiseren (grotere groepen, hybride leren, schoolorganisatie…)
  • welke factoren dan cruciaal zijn

Aan deze nascholing is een kort voortraject verbonden. Via een unieke link krijg je toegang tot een leerplatform waarin een aantal informatieve en inspirerende teksten, video’s en een korte opdracht worden aangeboden.

 

 

Doelstellingen

Kennisdoelen: aan het einde van deze training weten de deelnemers wat wetenschappelijke inzichten zeggen over doelgericht/competentiegericht leren, over rollendifferentiatie, welke mogelijkheden en kansen hybride werken biedt op alle vlakken.

Vaardigheidsdoelen: aan het einde van deze training kunnen de deelnemers evidence informed aan de slag en kunnen ze zelf bepalen of ze voor hun eigen school stappen willen zetten en welke kansen het de school en het team kan bieden.  

Houdingsdoelen: aan het einde van deze training vinden deelnemers het belangrijk om het nieuwe werken in meerdere of mindere mate te implementeren in hun eigen school.

Begeleiding

Mariet Vrancken is Senior Consultant in de Innovatieve Arbeidsorganisatie, onderwijs- en organisatiedeskundige, Learning & Change Manager @De Arena en mede-oprichter van De MET Leerhubs.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Elke cursist krijgt van tevoren een uitnodiging om in te loggen op het leerplatform van De Arena om daar het voortraject te starten. Dit vraagt om een minimale voorbereiding en vergt niet meer dan 1 uur voorbereidingstijd.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
dinsdag 21 maart 2023 08:45u 16:00u Mariet Vrancken De MET, Zavelstraat 78, 3010 Leuven

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen