Je bent hier: PV/005/A   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijfde jaar A Informatiegestuurd schoolbeleid in relatie tot kwaliteitsverwachtingen binnen het referentiekader onderwijskwaliteit

Informatiegestuurd schoolbeleid in relatie tot kwaliteitsverwachtingen binnen het referentiekader onderwijskwaliteit

Het referentiekader onderwijskwaliteit dient als basis van de kwaliteitsontwikkeling binnen de school. Er zijn enorm veel raakvlakken tussen datagebruik en vele kwaliteitsverwachtingen binnen dit kader. Hoe kan datagebruik een hefboom worden voor de kwaliteit binnen de school en zo ervoor zorgen dat je doelgericht en doeltreffend te werk gaat in je school?

Programma

Datagebruik is onlosmakelijk verbonden met kwaliteitsontwikkeling. Hoe bouw je een succesvol databeleid uit? Hoe kunnen we de effecten van al onze inspanningen op school monitoren, zodat we geïnformeerd kunnen kiezen voor acties die meeste kans op slagen hebben? Wat is het verband tussen data en de kwaliteitsverwachtingen van het referentiekader onderwijskwaliteit (ROK)? Hoe kunnen we zorgen dat leerkrachten bereid zijn om hun handelen meer te onderbouwen door datagestuurde keuzes?

We werken voornamelijk via gezamenlijke reflectie. Er wordt gemikt op een vertaling naar de concrete realiteit van jouw school. Waarrond is het zinvol op jouw school data te verzamelen? Hoe koppel je dit aan de kwaliteitsontwikkeling op je school?

Doelstellingen

  • De deelnemers hebben inzicht in de bouwstenen van een succesvol databeleid.
  • De deelnemers exploreren databronnen om de kwaliteitsverwachtingen rond resultaten (ROK) op te volgen.
  • De deelnemers reflecteren over strategieën om leerkrachten te stimuleren om meer informatiegestuurd te handelen in hun klaspraktijk

Begeleiding

Bart Debbaut, pedagogisch adviseur Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Antwerpen, voormalig directeur en leerkracht van het Sint-Ursula-instituut te Lier, voormalig onderzoeksmedewerker aan UFSIA en Nitlapan (Managua, Nicaragua)

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
vrijdag 3 maart 2023 09:30u 16:00u Bart Debbaut Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen