Je bent hier: PG/001/D   Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar D Inschrijvingsrecht (VM) - toelichting reflectiegroepwerking (NM)

Inschrijvingsrecht (VM) - toelichting reflectiegroepwerking (NM)

Doorheen de jaren werden de rechten van de leerling in het onderwijs steeds verder ontwikkeld. De rechtspositie van leerlingen is een wezenlijk deel geworden van het onderwijsgebeuren. Om hiermee passend en evenwichtig om te kunnen gaan, is het belangrijk om kennis te hebben over het onderwijsrecht.

Programma

Voormiddag

Tijdens deze module proberen we een overzicht te geven van de actuele rechtspositie van de leerling.
In het inleidend deel wordt aandacht besteed aan het fenomeen ‘juridisering’ en de gevolgen ervan voor onderwijs. Daarna wordt ingegaan op het inschrijvingsrecht.

In een tweede deel worden het schoolreglement en de orde- en tuchtmaatregelen onder de loep genomen.

Werkvormen

Uiteenzetting met powerpointpresentatie met veel ruimte voor interactie (vraagstelling, gedachtewisseling, …). Van de deelnemers wordt bijgevolg een actieve participatie verwacht.

Namiddag

Tijdens de namiddag vindt een toelichting plaats over de reflectiegroepwerking. In de reflectiegroep (5 à 7 deelnemers) worden de cursisten aangemoedigd om via vraagstelling en met behulp van het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op en uit te wisselen over functiegebonden vragen en knelpunten. Per schooljaar vinden 3 reflectiegroepbijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten worden begeleid door een ‘reflectiegroepbegeleider’, een directeur met al meerdere jaren ervaring, een directeur op rust of een pedagogisch begeleider. Tijdens het startseminarie wordt de indeling in reflectiegroepjes gemaakt. Tijdens de namiddag van deze cursusdag wordt de reflectiegroepwerking verder toegelicht en kan kennis gemaakt worden met de begeleider. Tijdens deze eerste samenkomst kunnen meteen ook afspraken gemaakt worden voor de volgende bijeenkomsten.

Doelstellingen

Na het volgen van deze module ben je in staat om de rechtspositie en de rechtsbescherming van de leerling te plaatsen in een bredere context en de regelgeving correct toe te passen.

Begeleiding

VM: Lieselot Vantuyckom, stafmedewerker dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

NM: Isabella Vinck, coördinator Centrum voor Andragogiek

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
dinsdag 13 december 2022 09:30u 16:00u Conny Vermandere Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen