Je bent hier: PG/003/C   Postgraduaat Schoolbeleid - Derde jaar C Interne Kwaliteitszorg

Interne Kwaliteitszorg

Van een school wordt verwacht dat ze kwaliteit onderzoekt en bewaakt. Dit geldt ook voor de vakgroepen.
De vraag is op welke manier een school op een aanvaardbare en realistische manier aandacht kan besteden aan interne kwaliteitszorg.

Programma

Tijdens deze vorming vertrekken we van een definitie van kwaliteitszorg en vullen we die op een concrete manier in. We bekijken belangrijke eigenschappen van kwaliteitszorg, zoals het cyclische, integrale en systematische karakter.
Er is aandacht voor het prospectieve: het creëren van visie, procedures en afspraken, en het retrospectieve: het evalueren van kwaliteit.
Verder wordt nagedacht over hoe je kwaliteitszorg kunt organiseren en coördineren. Wie is erbij betrokken? En welke rol spelen medewerkers in kwaliteitszorg?

Werkvormen

Doceermomenten met ruimte voor vraagstelling, worden afgewisseld met opdrachten per twee en in groep.

Doelstellingen

  • Je kent basisaspecten van kwaliteitszorg op microniveau en mesoniveau (cyclische, integrale en systematische kwaliteitszorg, SMART, PDCA, EFQM,…) en weet op welke manier kwaliteitszorg georganiseerd kan worden.
  • Je weet wat het omschrijven van beoogde kwaliteit en het evalueren van geleverde kwaliteit inhoudt, en wat dit kan betekenen voor de eigen school.
  • Je kan omschrijven wat het belang is van participatie en communicatie in kwaliteitszorg.
  • Je bent bereid om kritisch te reflecteren over de eigen school en over de rol en de betekenis van leiderschap in duurzame kwaliteitszorg.

Begeleiding

Gilbert Deketelaere, voormalig beleidsondersteuner en kwaliteitscoördinator Sint-Godelievecollege Gistel-Eernegem, stichter SOK vzw (Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk), coach en nascholer over kwaliteitszorg, auteur van “Werken aan kwaliteit op school” (Politeia).

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Deelnemers krijgen vooraf een wish list toegestuurd. Hierop kunnen ze specifieke vragen over het onderwerp noteren. Feedback op die vragen wordt geïntegreerd in de vorming.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
dinsdag 25 oktober 2022 09:30u 16:00u Gilbert Deketelaere Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen