Je bent hier: PG/003/C   Postgraduaat Schoolbeleid - Derde jaar C Inzicht in/uit schooleffectiviteitsonderzoek: lessen voor schoolleiders (VM) - Professionaliseren van schoolleiders (NM)

Inzicht in/uit schooleffectiviteitsonderzoek: lessen voor schoolleiders (VM) - Professionaliseren van schoolleiders (NM)

Programma

Voormiddag: Inzicht in/uit schooleffectiviteitsonderzoek: lessen voor schoolleiders

Leiderschap is een proces waarbij je een doelbewuste invloed uitoefent over anderen om hun activiteiten en relaties doelgericht te structureren. In de praktijk blijkt dat schoolleiders een zeer divers takenpakket hebben, brandjes van allerlei soorten blussen en dat ze daardoor de focus dreigen te verliezen van wat de kern van hun opdracht hoort te zijn als ze echt impact willen hebben. Deze sessie richt zich eerst op de vraag op welke thema’s leiderschap zich best richt om tot performante scholen te komen. We vertrekken daarbij van inzichten uit het zogenaamde schooleffectiviteitsonderzoek. Denk daarbij aan topics zoals het monitoren van het bereiken van de schooldoelen, het curriculum en het creëren van een leerklimaat op school. Naast ‘waar aandacht op te richten’ omvat schooleffectiviteitsonderzoek echter ook belangrijke lessen omtrent ‘hoe de aandacht te richten’. We brengen in de sessie inzichten inzake onderwijskundig, transformationeel en situationeel leiderschap samen, en nemen deze als uitgangspunt voor (zelf)reflectie en het versterken van de eigen leiderschapsaanpak. 

Werkvormen

Toelichtingen afgewisseld met praktische oefeningen en vertaalslag naar de eigen schoolcontext.

Namiddag: Professionaliseren van schoolleiders

Dit schooljaar rond je het Postgraduaat Schoolbeleid af. Tijdens de namiddag maken we ruimte om vooruit te blikken en vorm te geven aan je verdere professionaliseringstraject bij CVA.

Gedurende deze drie jaar postgraduaat werd een hechte groep gevormd, waarin de ervaringsuitwisseling voor een grote meerwaarde zorgde. In ons aanbod CVA Permanente Vorming Schoolbeleid bouwen we verder op de vertrouwensrelatie die hier ontwikkeld werd. We vertrekken vanuit o.a. volgende uitgangspunten: ervaringsuitwisseling met andere schoolleiders zorgt voor sterke leerervaringen en het eigenaarschap van dit leren ligt bij de cursist en de groep. Daarom maken we per groep een programma op maat.
In deze workshop lichten we toe wat dit voor jou en je groep kan betekenen. Vervolgens gaan we aan de slag met de specifieke wensen van de deelnemers en van de groep als geheel om samen een nieuw traject uit te stippelen.

Begeleiding

voormiddag:

Jan Vanhoof is als hoogleraar verbonden aan het Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Antwerpen. Hij is er actief binnen de onderzoeksgroep EduBROn. Zijn activiteiten richten zich op kwaliteitszorg en schoolbeleid en in het bijzonder op de geïnformeerde beleidsvoering door scholen. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in onderzoek naar zelfevaluatie, informatiegebruik en leiderschap in scholen.

namiddag:

Isabella Vinck, coördinator Centrum voor Andragogiek en coördinator schoolbeleid, CNO

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
woensdag 8 februari 2023 09:30u 16:00u Jan Vanhoof Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen