Je bent hier: PG/001/D   Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar D Katholieke dialoogschool (VM) - De delibererende klassenraad (NM)

Katholieke dialoogschool (VM) - De delibererende klassenraad (NM)

Voormiddag: Katholieke dialoogschool: Van visie naar ontwikkeling: een verkenning

Vanuit praktijkcasussen ontwikkel en verhelder je het denkkader voor het werken in en aan een katholieke dialoogschool.
Je krijgt aanzetten voor de concretisering daarvan in het schoolbeleid en de schoolpraktijk.
Je verkent de rol van de directie in het proces van identiteitsontwikkeling.

Programma

Voormiddag: Katholieke dialoogschool: Van visie naar ontwikkeling: een verkenning

Je school vaart onder de vlag van de katholieke dialoogschool. Maar welke lading dekt dat nu precies?
Je toetst het schoolbeleid, de schoolpraktijk en de rol van de directie daarin aan de basisteksten over de katholieke dialoogschool.

Namiddag: de deliberende klassenraad

In dit deel gaan we in op de bevoegdheden en plichten van de delibererende klassenraad. Heeft de leerling de leerplandoelen in voldoende mate bereikt om te kunnen overgaan naar een volgend leerjaar en/of een van rechtswege geldend studiebewijs te behalen? Op deze vraag formuleert de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar een antwoord. Op dat moment komt heel veel samen, in de eerste plaats de resultaten en begeleiding van de leerling doorheen het schooljaar. Maar ook “het recht” komt binnen in de school. Beslissingen moeten goed gemotiveerd kunnen worden. We staan ook stil bij reglementaire bepalingen over de samenstelling van de delibererende klassenraad.

Werkvormen namiddag

Uiteenzetting met powerpointpresentatie met veel ruimte voor interactie (vraagstelling, gedachtewisseling …). Van de deelnemers wordt bijgevolg een actieve participatie verwacht.

Doelstellingen

Doelstellingen Katholieke dialoogschool (voormiddag):

  • Je hebt inzicht in het denkkader voor het werken in en aan een katholieke dialoogschool.
  • Je beschikt over aanzetten voor de concretisering daarvan in het schoolbeleid en de schoolpraktijk.
  • Je kan de rol van de directie in het proces van identiteitsontwikkeling concreet maken.

Doelstellingen Delibererende klassenraad (namiddag):

Je bent in staat om delibererende klassenraden voor te zitten met voldoende aandacht voor de pedagogische én juridische contextfactoren.

Begeleiding

Voormiddag: Katholieke dialoogschool

Christa Damen, pedagogische begeleider Identiteit, Vicariale dienst, Regio Antwerpen

Kelly Deburchgraeve, pedagogische begeleider so, Regio Mechelen-Brussel

 

 

Namiddag: delibererende klassenraad


Barbara Heyde, stafmedewerker Dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 15 mei 2023 09:30u 16:00u Barbara Heyde
Christa Damen
Kelly Deburchgraeve
Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen