Je bent hier: PV/004/A   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierde jaar A Kwaliteitszorg in de praktijk

Kwaliteitszorg in de praktijk

Kwaliteitszorg is niet enkel een aandachtspunt op macroniveau. De laatste decennia werd het ook een aandachtspunt op meso-en microniveau: kwaliteit ontwikkelen op school én in de klas. En daar is nog werk aan, lezen we in de Onderwijsspiegel 2022 van de inspectie. Hoe krijgen we iedereen mee de cirkel in, is de vraag die ons zal bezighouden tijdens deze sessie.  

Programma

In deze sessie willen we niet meer stilstaan bij de theorie, maar maken we onmiddellijk de vertaalslag naar de praktijk en zoeken we antwoorden op concrete vragen van jouw groep zoals: Hoe ga je met het ROK aan de slag met het middenkader, vakwerkgroepen en leraren? Welke andere instrumenten bestaan er om een zicht te krijgen op de kwaliteit van je onderwijs op school-en klasniveau? Hoe kan je op schoolniveau de onderwijskwaliteit zichtbaar maken voor iedereen? Hoe kan je een kwaliteitsproces monitoren? Hoe kan er gemeten worden of de vooropgestelde doelen bereikt zijn? Hoe veranker je? Hoe stuur je bij? Wat is de essentie van een beleidsplan? ...

Tools, methodieken en strategieën ter ondersteuning van de kwaliteitszorg op scholen worden aangevuld met voorbeelden van goede praktijk van de deelnemende scholen.

 

Doelstellingen

De cursisten hebben de theorie over integrale kwaliteitszorg gevolgd.

Begeleiding

Diane Van Hove is pedagogisch begeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Dienst School- en Kwaliteitsontwikkeling).

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Scholen brengen vrijblijvend voorbeelden mee van hoe ze de theorie over integrale kwaliteitszorg op dit moment al omzetten in de praktijk. Tijdens de sessie zullen de deelnemers de kans krijgen om deze zaken te delen en te bespreken met de anderen. Scholen die praktijkvoorbeelden willen toelichten, brengen de lesgever ten laatste 10 november van de inhoud  op de hoogte zodanig dat de bijdragen in de sessie kunnen ingepast worden. 

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 23 januari 2023 09:30u 16:00u Diane Van Hove Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen