Je bent hier: PG/002/C   Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar C Onderwijskundig leiderschap: visie op zorg

Onderwijskundig leiderschap: visie op zorg

Scholen worden voortdurend uitgedaagd tot het voeren van een goed zorgbeleid. Sinds september 2018 is er ook een nieuw decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in voege. Dit betekent dat scholen een beleid moeten voeren inzake leerlingenbegeleiding: ‘Wat betekent zorg voor de school en hoe wordt dit vorm gegeven?’ .
In deze sessie gaan we in op deze decretale verplichting: ‘Hoe ga je als directie dit beleidsdomein opzetten?’ en ‘Hoe gaan we dit beleidsdomein kwaliteitsvol invulling geven?’.
Je krijgt een kapstok mee van waaruit je een schooleigen zorgbeleid kan opbouwen, toetsen, bespreken en verder concretiseren.

Programma

In deze sessie verken je het begrip zorg in de context van onderwijs en meer specifiek de school.
Vanuit de decretale opdracht van de school ga je na hoe je deze zorg beleidsmatig kan vormgeven. Vertrekkende vanuit de decretale opdracht en de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs wordt hierover een duidelijk beeld geschetst aan de hand van het continuüm van zorg en inhoudelijk meer specifiek het verbindend schoolklimaat, het handelingsgericht werken en in mindere mate UDL.
Vanuit deze kaders reflecteren we samen over consequenties die dit heeft voor het beleid op een school en hoe we dit praktisch kunnen realiseren.
Je verkent het vademecum ‘zorgbreed en kansenrijk onderwijs’ en bekijkt hoe dit ondersteunend kan zijn om het beleid inzake leerlingenbegeleiding te realiseren op school.

Werkvormen

Tijdens deze sessie zal het merendeel docerend worden gegeven (input), waarna je vanuit kleinere opdrachten mee nadenkt over hoe dit geconcretiseerd kan worden.

Doelstellingen

  • Je krijgt inzicht in de visie op zorg zoals beschreven door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • Je leert de begrippen ‘continuïteit van zorg’, ‘handelingsgericht werken’ en ‘verbindend schoolklimaat’ kennen.
  • Je maakt kennis met het vademecum ‘zorgbreed en kansenrijk onderwijs’
  • Je bent in staat de theoretische kennis om te zetten in concrete acties en/of werkpunten voor jouw school.

Begeleiding

Alain Noëz, niveaucoördinator team SO, Pedagogische begeleidingsdienst regio Mechelen/Brussel

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 24 oktober 2022 09:30u 16:00u Alain No√ęz Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen