Je bent hier: PG/003/C   Postgraduaat Schoolbeleid - Derde jaar C Praktijkonderzoek in de klas en school: hoe zorgen we voor meer informatiegestuurde beslissingen op school?

Praktijkonderzoek in de klas en school: hoe zorgen we voor meer informatiegestuurde beslissingen op school?

In het secundair onderwijs blijkt wat aan de hand met de betrouwbare opvolging van al die actie die ondernomen wordt om onderwijskwaliteit te borgen en te versterken. Via praktijkonderzoek mikken we op reflecterende professionals die actie willen ondernemen die echt verschil maakt voor het leren van de leerling. Goed uitgevoerd praktijkonderzoek heeft zowel op schoolniveau als op klasniveau een bewezen meerwaarde voor de onderwijspraktijk.

Programma

Drie vragen staan centraal.

 1. Waarom zou ik (meer) aandacht besteden aan praktijkonderzoek?
  Een visie op praktijkonderzoek/kwaliteitszorg. Voorbeelden hoe intuïties ons misleiden en hoe feilbaar ons denken is. Maar vooral: hoe je door kritisch, maar haalbaar, de eigen praktijk te onderzoeken betere beslissingen neemt.

 2. Hoe begin ik aan mijn (eerste/volgende) praktijkonderzoek?
  Deze vraag vormt het belangrijkste onderdeel van deze dag. Het is frustrerend om na een praktijkonderzoek te beseffen dat je de verkeerde vragen beantwoord hebt. Helaas gebeurt het vaak. Voorkom deze frustratie door voldoende aandacht te besteden aan het stellen van de juiste (onderzoeks)vragen. We reiken handvatten aan om een goede onderzoeksvraag te formuleren en een degelijk, haalbaar ontwerp te maken voor praktijkonderzoek. We geven je ondersteuning bij het kiezen van de meest geschikte onderzoeksmethodiek: het hoeft niet altijd een bevraging te zijn! We koppelen dit praktijkonderzoek graag aan de eindopdracht van je CVA-opleiding.

 3. Hoe onderzoek ik de klas- en schoolpraktijk cyclisch en systematisch?
  Via welke strategie kan ik leerkrachten warm maken om hun onderwijsleerpraktijk meer geïnformeerd te benaderen. Hoe kan ik dit op een niet controlerende manier introduceren zodat het schoolteam meer geïnformeerd keuzes maakt die het leren van de leerlingen echt bevorderen.

Werkvormen
Interactieve sessie: vanuit de inbreng van de nodige reflectiekaders rond praktijkonderzoek mikken we op directe toepassing op een casus binnen je eigen schoolpraktijk. Je gebruikt je collega-deelnemers van je CVA-groep als klankbord om je onderzoek te verfijnen. De methodiek geeft handvatten om op school rond professionalisering na te denken.

Doelstellingen

 • Je benoemt het belang van praktijkonderzoek en kan collega’s in de school hiervan overtuigen.

 • Je kan in de eigen school op een cyclische en systematische manier aan de slag met praktijkonderzoek.

 • Je besteedt voldoende aandacht aan onderzoeksvragen en formuleren heldere vragen, je maakt keuzes voor een degelijk en haalbaar praktijkonderzoek.

Begeleiding

Bart Debbaut is schoolbegeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is vooral actief rond veranderprocessen op schoolniveau, brede professionaliseringsinitiatieven op school (hoe maken we leerkrachten sterk?) en kwaliteitsontwikkeling (met specifieke focus op datagebruik). Vroeger was hij directeur aan het Sint-Ursula-instituut te Lier. Hij startte zijn loopbaan als onderzoeksmedewerker aan de toenmalige UFSIA (en later aan de Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua).

Conny Witters, pedagogisch begeleider - schoolbegeleider bij de Dienst School- & Kwaliteitsontwikkeling, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Het is optimaal dat de deelnemers voor de cursus al een concreet idee hebben over welk thema zij een praktijkonderzoek wensen uit te voeren. Het kan gaan over thema’s die je verder wil uitdiepen (bv. beginsituatieanalyse), effecten van veranderprocessen die je in kaart wil brengen, dieperliggende analyses die je wil uitvoeren of mogelijke acties die je kan nemen om een bepaald doel te bereiken. Het gaat dus om een daadwerkelijke casus waarmee de deelnemers enthousiast aan de slag willen gaan om de onderwijskwaliteit te borgen of versterken.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
donderdag 22 september 2022 09:30u 16:00u Bart Debbaut
Conny Witters
Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen