Je bent hier: PG/003/A   Postgraduaat Schoolbeleid - Derde jaar A Preventie en bescherming op school

Preventie en bescherming op school

De specifieke taken van de directie

De regelgeving inzake preventie en bescherming is immens en evolueert voortdurend. Toch moet deze op directieniveau opgevolgd worden. Hoe geef je leiding en neem je de juiste beslissingen, zonder in de regelgeving verloren te lopen?

Programma

Via het organigram van de preventie maak je kennis met de belangrijkste actoren op school en in de scholengemeenschap inzake preventie en bescherming. Je leert welke hun verantwoordelijkheden zijn en op welke wijze ze je kunnen bijstaan. Je leert eveneens welke je burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid is en die van het schoolbestuur.

Je krijgt inzicht in de basisprincipes van preventie en bescherming en in de wijze waarop alle werkzaamheden passen binnen het dynamisch risicobeheersingssysteem en gestalte krijgen in het globaal preventieplan en de jaarlijkse actieplannen. Je leert de wet welzijn, de Codex en het ARAB raadplegen zonder je te verliezen in details. Je verneemt wat je te doen staat als je geconfronteerd wordt met arbeidsongevallen, het onthaal van nieuwe werknemers of een externe aannemer, of het aankopen van goederen of diensten. Je maakt kennis met een aantal voorzieningen inzake EHBO, evacuatie en brandveiligheid. Je krijgt een beeld omtrent het implementeren van een welzijnsbeleid in het dagelijks beleid van de school.

Werkvormen

De vorming wordt aangeboden onder de vorm van een uiteenzetting, ondersteund met verwijzingen naar relevante informatiebronnen op het internet.

Vrijstelling

Indien je een attest van deelname aan de opleiding ‘Taken en aansprakelijkheden van de hiërarchische lijn’, georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen, of een attest preventieadviseur niveau 2 of 1 kan voorleggen, krijg je een vrijstelling voor deze cursusdag. Neem hiervoor contact op met je educatieve medewerker.

Doelstellingen

  • Je krijgt een coherent referentiekader aangeboden wat de toepassing betreft van de regelgeving inzake preventie en bescherming op school en in de scholengemeenschap.
  • Je verschaft de nodige basiskennis om met alle betrokken actoren op efficiënte wijze te communiceren, hen doelmatig aan te sturen en op te volgen, en samen een dynamisch risicobeheersingssysteem op school uit te bouwen of up-to-date te houden.

Begeleiding

Franky Wauters, stafmedewerker preventie en bescherming Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Mee te brengen materiaal

schooleigen documenten zoals het globaal preventieplan, jaarlijks actieplan, beleidsverklaring. Er wordt verwacht dat je, op voorhand, een onlinebevraging invult op www.preventcheck.be en de resultaten hiervan meebrengt.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Er wordt verwacht dat je, op voorhand, een onlinebevraging invult op www.preventcheck.be en de resultaten hiervan meebrengt. Vul deze bevraging uiterlijk een maand voor de opleidingsdag in, aangezien de resultaten even op zich kunnen laten wachten.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
vrijdag 28 april 2023 09:30u 16:00u Franky Wauters Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen