Je bent hier: PV/007/A   Permanente Vorming Schoolbeleid - Zevende jaar A Residentieel seminarie: Aan de slag met de hefbomen voor schoolontwikkeling met schoolbezoek aan De Prins (Diest)

Residentieel seminarie: Aan de slag met de hefbomen voor schoolontwikkeling met schoolbezoek aan De Prins (Diest)

Dag 1 met schoolbezoek aan De Prins (Diest)

Het onderwijs staat niet stil, eens te meer na de modernisering zijn secundaire scholen zich bewust van de noodzaak tot her-organisatie. Maar hoe pak je dit concreet aan? De Prins GO! Diest begon enkele jaren geleden reeds haar werking te veranderen. Stap per stap en in samenspraak met alle betrokken partijen zijn er veranderingen op verschillende vlakken doorgevoerd. Dit om te kunnen voldoen aan de leernoden/ verwachtingen van de leerlingen en hierbij de mensen op de werkvloer te ondersteunen en professionaliseren.

Dag 2 begeleid door Jan Royackers

Je school in beweging zetten? Dat is geen eenvoudige klus. Vanuit 7 concrete hefbomen tot schoolontwikkeling, breng je in kaart wat er bij jou op school reeds vlot loopt, en waar de energie soms stropt. Vanuit reflectie, praktijkvoorbeelden en uitwisseling met andere deelnemers ga je huis met een concreet stappenplan voor ogen dat je wegwijs maakt in hoe je beweging krijgt in je schoolorganisatie.

Programma

Dag 1 met schoolbezoek aan De Prins (Diest)

Hoe kan je jouw school (her)organiseren met het oog op het voeren van een kwaliteitsvol beleid met effect tot op de klasvloer? Hoe kan je flexibel omspringen met het lessenrooster, leertrajecten voor lln…? Welke gevolgen heeft dit op de inzet van je personeel? Waar dien je rekening mee te houden? Hoe pak je dit veranderproces aan?

Hoe krijgen we op een innovatieve manier de leerlingen van nu aan het leren? Hoe organiseren we onze school? Welke visie zit daarachter, wat zijn de consequenties voor het beleid? Welke stappen heeft De Prins GO! hierin gezet, wat zijn de valkuilen, hoe krijg je iedereen mee? Welke plek heeft de digitalisering hierin gekregen op de school?

Dag 2 begeleid door Jan Royackers

Met zeven zijn ze, de cruciale hefbomen waar een school op in te zetten heeft wanneer ze wil bewegen naar een lerende organisatie, die nieuwe zaken durft uit te proberen, met respect en borging van alle waardevolle expertise die reeds is opgebouwd. We staan stil bij de concrete invulling van deze zeven hefbomen: gedragen visie, effectief schoolleiderschap, kwaliteitsvolle schoolorganisatie, praktijkonderzoek, samenwerking, een verbindende werkplek en professionalisering. Maar hoe zorg je er nu als schoolleider voor dat elk van deze hefbomen stapsgewijs in beweging komt? Doorheen deze dag krijg je input, reflecteer je , wissel je uit in kleine groep en brengen we goede praktijken samen.

Doelstellingen

  • De cursisten kennen de hefbomen die relevant zijn om bij schoolontwikkeling in beweging te zetten.
  • De cursisten kunnen benoemen wat bij hen op school al geleid heeft tot geslaagde schoolontwikkeling, en waar het soms stroef loopt.
  • De cursisten kunnen concrete acties benoemen die ze zullen nemen om de schoolontwikkeling in hun eigen context versterkt waar te maken.

Begeleiding

Dag 1 met schoolbezoek aan De Prins (Diest)

directie van De Prins

Dag 2 begeleid door Jan Royackers

Jan stond gedurende 9 jaar met veel goesting voor de klas en heeft ervaring in ASO, BSO en TSO. Gedurende 6 jaar was hij ook leerlingenbegeleider. In al die tijd bouwde hij als leraar heel wat expertise op rond didactische werkvormen, evaluatiebeleid, onderwijsinnovatie en klasmanagement. Als leerlingenbegeleider spitste hij zich vooral toe op het creëren van een warm schoolklimaat. Hij begeleidt de opstart van verschillende nieuwe scholen en ondersteunt en adviseert scholen, werkgroepen en directies bij schoolontwikkeling.
Jan studeerde Romaanse talen en volgde het postgraduaat leerlingenbegeleiding. Daarnaast was hij ook wetenschappelijk medewerker aan de UGent (Steunpunt Diversiteit en Leren). Daarnaast zetelt hij in de raad van bestuur van Ahazaza International School, een school in Rwanda waar hij als vrijwilliger werkte.
Een onvoorwaardelijk positieve kijk op jongeren en de maatschappij kenmerken zijn aanpak: constructief, kritisch en oplossingsgericht.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 5 december 2022 09:30u 16:00u Goele Grosemans De Prins, Ferdinand Allenstraat 3, 3290 Diest
dinsdag 6 december 2022 09:00u 16:00u Jan Royackers 's Hertogenmolens, Demerstraat 1A, 3200 Aarschot

Opties

voorovernachting met ontbijt (90 EUR)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen