Je bent hier: PV/008/B   Permanente Vorming Schoolbeleid - Achtste jaar B Residentieel seminarie: Communicatie met het oog op welzijn en verbinding

Residentieel seminarie: Communicatie met het oog op welzijn en verbinding

Sessie 1 & 2: Wie mag wanneer gestoord worden?

Wat heeft een communicatiebeleid nodig om een gezond evenwicht tussen werk en privé te bevorderen? Wat zijn de grenzen van flexibiliteit en hoe kun je als school die grenzen in de praktijk zichtbaar maken voor alle betrokkenen (directie, leraren, ouders, leerlingen, …)? Een nieuwsbrief op zondag in je mailbox, kan dat? Ideeën voor de mosselavond in de whatsappgroep om iedereen te laten meedenken, werkt dat? Een lastminute bericht van ouders via facebook, wat doe je daarmee? Tijdens het lesgeven ontvang je berichtjes van vrienden, zou ik ze snel even checken?

Sessie 3 & 4: Verbindend leiderschap

Verbindend werken maakt intrinsiek deel uit van jouw rol als directeur. Je brengt samen, opent dialoog, schept ruimte, … tijdens een conflict tussen leraren, bij het maken van didactische keuzes, in gesprek met je team of met een medewerker over zijn groeipotentieel, in relatie tot ouders, … Tijdens deze vorming onderzoeken we hoe Verbindende Communicatie jouw leiderschap versterkt en hoe je hiervoor bewust voor kunt (blijven) kiezen.

Programma

Sessie 1 & 2: Wie mag wanneer gestoord worden?

Zou het kunnen dat de veelheid aan plings en kanalen een averechts effect heeft op de efficiëntie van onze communicatie? Hoe kun je hier als school beleid rond ontwikkelen op maat van onze werking? Met welke factoren heb je rekening te houden met het opstellen ervan en welke ondersteunende maatregelen zijn nodig om het in de praktijk waar te maken?

Vanuit jullie huidige context gaan we met bovenstaande vragen aan de slag. We zoomen in op problemen die jullie ervaren en vertalen deze naar mogelijke actiepunten en spelregels in communicatie. Hierbij vertrekken we  vanuit een denkkader dat inzoomt op:

 • Wie is de zender en ontvanger? Wat is voor beide van belang in de communicatie?
 • Urgentieniveau in relatie tot timing en kanaal (ziekte, huiswerk, noodsituatie, bereikbaarheid vakantie, …)
 • Gebruik van kanalen (het schoolplatform, sociale media, …)
 • Etiquette van versturen, lezen en reageren (cc, bcc, urgentie aanduiden, heldere communicatie)
 • Beheersbaarheid berichtenstroom (bundelen van informatie, voorspelbaarheid, need to know – nice to know)

Communicatie wordt naast een afsprakenkader vooral vormgegeven door de zender en ontvangers zelf. Hoe kunnen we de verschillende betrokkenen op een gepaste manier betrekken, sensibiliseren, professionaliseren en ondersteunen? Hoe kun je je communicatiebeleid stapsgewijs en participatief uittekenen?

Sessie 3 & 4: Verbindend leiderschap

Het vertrekpunt van deze sessies is de Verbindende Communicatie. We diepen deze vaardigheid verder uit vanuit jullie context als directie. Schooleigen casussen vormen hierin het uitgangspunt. We onderzoeken deze vanuit zowel de feitelijkheid (observatie) als je eigen referentiekader (oordeel, overtuigingen, …) en formuleren stapsgewijs een antwoord op de vraag: hoe kunnen we (opnieuw) zuurstof geven aan een vastgelopen communicatie of situatie op een verbindende manier?

De stappen verbindende communicatie krijgen hun verdieping op twee terreinen:

 • Zelfzorg & Empowerment:

Vanuit de casuïstiek, ga je met elkaar in dialoog over je eigen kijk, je emoties en behoeften om van hieruit ten volle verantwoordelijkheid te kunnen nemen. We zoomen met andere woorden in op: wat staat er jou in de weg om in verbinding te blijven? Wat heb jij hierin nodig? En hoe kan zich dat vertalen in verzoeken?

De uitdaging hier als gesprekspartner is om een empatische luisterhouding actief te oefenen: uit het oordeel blijven, adviezen of goed bedoelde oplossingen achterwege laten zodat de ander de ruimte krijgt om ten volle te spreken en zich begrepen te voelen?

 • Verbindend leiderschap met je team

Het inhoudelijk karakter van de casussen schept de ruimte om ook verder in te zoomen op hoe je als leidinggevende in verbinding kunt blijven met je team. Jullie input is op dat moment leidend voor verdere inhoudelijke uitdieping. Enkele mogelijkheden:

 • Omgaan met weerstand: wat zit er achter de nee? Wat heeft iemand nodig om wel ja te zeggen?
 • Wat zijn de succesfactoren om veiligheid te zetten opdat er een vrijheid van spreken kan groeien tussen je teamleden
 • Verbindende communicatie als basis voor een professionele dialoog tijdens vergaderingen, klassenraden, zorggesprekken, …
 • Het voeren van lastige gesprekken
 • Een balans tussen autonomie en controle: behoeften binnen het team in relatie tot jouw behoeften. Waar kunnen ze elkaar ontmoeten?

Doelstellingen

 • Je formuleert voor jouw school de uitdagingen waar je voor staat in het uitteken van een communicatiebeleid
 • Je vertaalt deze uitdagingen naar opties in relatie tot het denkkader communicatie
 • Je ziet de relatie tussen een communicatiebeleid en welzijn voor medewerkers, leerlingen, ouders, …
 • Je krijgt inzicht in participatieve, sensibiliserende en opleidingsmaatregelen die binnen jouw school nodig zijn om een gezond communicatiebeleid uit te tekenen.
 • Je zet verbindende communicatie actief in in relatie tot je leiderschap
 • Vanuit je rol als directie maak je gebruik van een empathische luisterhouding om helderheid te krijgen in een situatie
 • Je krijgt inzicht in bouwstenen van een team en hoe je hier op een verbindende manier kan op anticiperen

Begeleiding

Sarah De Backer is een creatieve denker met passie voor mensen en hun omgeving. Als vergelijkende cultuurwetenschapper en gecertificeerd coach gaat Sarah en route met organisaties, teams, leidinggevenden. Doorheen haar professionele loopbaan specialiseerde ze zich in groepsdynamische processen, verbindende communicatie, het aanpakken van conflicten en pestsituaties binnen onderwijscontexten.

Met een scherpe en meedogenloze blik kijkt Sarah zonder oordeel en grote mildheid naar organisaties, teams, leidinggevenden en vragen van eenieder over datgene dat speelt. Ze helpt in het ontrafelen en helder krijgen van knopen, laat mensen nieuwe en oude mogelijkheden ontdekken en helpt hen in het vinden van oplossingen voor kleine en grote problemen. Dankzij haar vinden teams elkaar terug en ontstaan er fijne momenten van verbinding.

 

Mee te brengen materiaal

Casussen, eigen ervaringen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de context van de deelnemers.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 11 maart 2024 10:00u 19:30u Sarah De Backer Hotel Aazaert, Hoogstraat 25, 8370 Blankenberge
dinsdag 12 maart 2024 09:00u 16:00u Sarah De Backer Hotel Aazaert, Hoogstraat 25, 8370 Blankenberge

Opties

voorovernachting en ontbijt in Hotel Aazaert (10/03/2024) (100 EUR)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen