Je bent hier: PG/001/A   Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar A Residentieel Seminarie: Kennismaking met groepsdynamica en met de kerncompetenties van een (adjunct-)directeur

Residentieel Seminarie: Kennismaking met groepsdynamica en met de kerncompetenties van een (adjunct-)directeur

Welke drijfveren maken dat je de functie van (adjunct-)directeur aanvaardde? Wat trekt je aan en motiveert je voor je nieuwe functie? Wat boezemt je angst in of ervaar je als uitdaging?

Programma

Het seminarie biedt een gezonde mix van:

  • kennismaking met elkaar
  • reflectie over de eigen verwachtingen, ambities en vragen
  • verkenning van de functie-inhoud van (adjunct)directeur
  • toelichting over een aantal relevante theorieën en modellen die inzicht verwerven in relationeel handelen, groepsdynamica en communicatieleer.

We staan stil bij de drijfveren die maakten dat je de functie van (adjunct)directeur aanvaardde. We reflecteren over wat jou aantrekt en motiveert voor de nieuwe opdracht. We brengen ook de hindernissen en uitdagingen
onder de aandacht.

Een aantal theoretische kaders bieden kadering, zelfreflectie en praktijkoefeningen staan telkens centraal:

  • Het communicatiemodel van Timothy Leary, de zogenaamde “roos van Leary” en het “Joharivenster” (Joseph Luft en Harry Ingham) worden verkend, vooral in functie van hun relevantie voor je jobbeleving. In die zin blijven ze ook belangrijk voor wie ‘dat al kent’.
  • Vanuit de inzichten van Daniel Ofman, zoals beschreven in zijn boek “Bezieling en kwaliteit in organisaties”, worden de eigen kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën ontdekt. Het kennen en herkennen van eigen kernkwaliteiten stimuleert de persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende.
  • Wat groepsdynamica betreft, werken we rond het model van Bruce Tuckman (fasen van teamontwikkeling), en gaan we in op een aantal recente inzichten van “deep democracy” (Jitske Kramer). Belangrijk is telkens “kan ik mijn eigen positie en rol in de groep zien, kan ik het effect van mijn leiderschapsstijl inschatten?”. Bij de vragen over modern leiderschap baseren we ons op inzichten van Koen Marichal en Jesse Segers.
  • Tijdens de driedaagse nodigt de docent constant uit om lerend stil te staan bij de eigen context, het eigen verhaal .

Tijdens dit seminarie gaat eveneens aandacht naar de taakverkenning. De theoretische kaders worden voortdurend vertaald naar de werkvloer. We verwachten dan ook een actieve participatie in een veilige context.

Doelstellingen

Een belangrijke doelstelling van dit seminarie is het opbouwen van een veilige leeromgeving zodat ieder groepslid optimaal kan functioneren in deze nieuwe leergroep. Daarom wordt in dit seminarie uitdrukkelijk aandacht besteed aan kennismaking, informele contacten, geleide en vrije uitwisseling van ervaring en noden in de nieuwe functie.

Begeleiding

Herman Frooninckx, voormalig leraar en middenkaderlid De Ham, directeur COLOMAplus, Mechelen, en jarenlang ervaring als communicatietrainer Ravidant bvba.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
woensdag 21 september 2022 10:30u 19:00u Herman Frooninckx Domein Westhoek , Noordzeedreef 6-8, 8670 Oostduinkerke
donderdag 22 september 2022 09:00u 19:00u Herman Frooninckx Domein Westhoek , Noordzeedreef 6-8, 8670 Oostduinkerke
vrijdag 23 september 2022 09:00u 14:00u Herman Frooninckx Domein Westhoek , Noordzeedreef 6-8, 8670 Oostduinkerke

Opties

Extra voorovernachting seminarie Domein Westhoek Oostduinkerke op 20/09/2022 (90 EUR)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen