Je bent hier: PV/010/B   Permanente Vorming Schoolbeleid - Tiende jaar B Residentieel seminarie met schoolbezoek aan de MET - Hybride leren: het nieuwe leren!

Residentieel seminarie met schoolbezoek aan de MET - Hybride leren: het nieuwe leren!

Het nieuwe werken kennen we al een hele tijd! Hoe zit het echter met het nieuwe leren?! Hybride werkvormen maken het leren op school en daarbuiten boeiend, interessant en helemaal volgens de noden van de leerling. We bekijken wat dat betekent op pedagogisch-didactisch vlak (werkvormen, aanpak, keuzes maken) en op vlak van beleid maken en organiseren (coachen van je team, organiseren van het hybride leren en werken).  

Programma

In deze cursus komt je te weten wat de impact is van digitalisering en ICT op het leren van leerlingen én leraren. Het nieuwe leren vraagt immers om meer autonomie, zelfsturing en motivatie van alle betrokkenen. Het biedt nieuwe mogelijkheden (in het differentiëren, het evalueren, …), maar vraagt ook heel wat van je school.

We kijken naar de De MET Leerhubs en zien hoe leerlingen daar samen gepersonaliseerd leren in een hybride context.

In de daaropvolgende sessies krijg je informatie en inspiratie over hybride leren:

  • De impact van digitalisering en ICT
  • Mogelijkheden en kansen (differentiatie, evaluatie, schoolorganisatie…)
  • Het belang van zelfsturing en motivatie
  • Wat vraagt het van je team en hoe ondersteun je hen

Nadien reiken we je de nodige informatie aan om te bepalen of je hier zelf stappen in wil en kan zetten en  of dit ook voor jouw school kansen biedt.

Aan deze tweedaagse is een kort voortraject verbonden. Via een unieke link krijg je toegang tot een leerplatform waarin een aantal informatieve en inspirerende teksten, video’s en een korte opdracht worden aangeboden.

 

 

Doelstellingen

Kennisdoelen: aan het einde van deze training weten de deelnemers wat wetenschappelijke inzichten zeggen over hybride leren, welke mogelijkheden en kansen hybride leren biedt, wat het belang van zelfsturing en motivatie is en hoe je je lerarenteam kan ondersteunen.

Vaardigheidsdoelen: aan het einde van deze training kunnen de deelnemers evidence informed aan de slag en kunnen ze zelf bepalen of ze voor hun eigen school stappen willen zetten en welke kansen het de school, het team en de leerlingen kan bieden.  

Houdingsdoelen: aan het einde van deze training vinden deelnemers het belangrijk om het nieuwe leren in meerdere of mindere mate te implementeren in hun eigen school.

Begeleiding

Mariet Vrancken is senior Consultant in de Innovatieve Arbeidsorganisatie, onderwijs- en organisatiedeskundige, Learning & Change Manager @De Arena en mede-oprichter van De MET Leerhubs.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Elke cursist krijgt van tevoren een uitnodiging om in te loggen op het leerplatform van De Arena om daar het voortraject te starten. Dit vraagt om een minimale voorbereiding en vergt niet meer dan 1 uur voorbereidingstijd.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
donderdag 27 april 2023 08:45u 19:30u Mariet Vrancken 's Hertogenmolens, Demerstraat 1A, 3200 Aarschot
vrijdag 28 april 2023 09:00u 16:00u Mariet Vrancken 's Hertogenmolens, Demerstraat 1A, 3200 Aarschot

Opties

voorovernachting met ontbijt (april) (90 EUR)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen