Je bent hier: PV/007/C   Permanente Vorming Schoolbeleid - Zevende jaar C Residentieel seminarie met schoolbezoek: Hoe bouw je aan een toekomstbestendige schoolstructuur?

Residentieel seminarie met schoolbezoek: Hoe bouw je aan een toekomstbestendige schoolstructuur?

Dag 1 met schoolbezoek aan De Nova, een concept met een duidelijk idee

 

Dag 2 onder begeleiding van Dirk De Boe

Scholen kampen de dag van vandaag met heel wat uitdagingen zoals het lerarentekort, een grote diversiteit bij leerlingen, leerachterstanden, gedemotiveerde leerlingen, meertaligheid, burn-out bij leraren …  Om deze uitdagingen doeltreffend en duurzaam aan te pakken, is een nieuw pedagogisch concept nodig met een bijhorende flexibele schoolorganisatie. Dat betekent dat je afstapt van het traditionele lessenrooster, dat lerarenteams verantwoordelijk worden voor een groep leerlingen, dat leerlingen eigenaarschap nemen over hun leren en zelf keuzes kunnen maken wat, wanneer ze waar leren …  Dit betekent dat je het systeem aanpast naar de leerling en niet omgekeerd zoals vandaag vaak gebeurt.

In deze workshop leer je hoe je een dergelijk veranderingsproces aanpakt, welke stappen erbij komen kijken, wie je erbij betrekt, hoe je erover communiceert en hoe je draagvlak creëert bij het lerarenteam. Je krijgt ook inzicht in wat dit betekent voor jouw rol als schoolleider.

Programma

Dag 1 met schoolbezoek aan De Nova 

In de Nova krijg je een inleiding in het gebruik van explosieve technieken tot het uitschakelen van een mogelijke burnout op kaderniveau door constante bombardering van onzin en vleessla die onze mand laat overlopen tot in het oneindige...kortom: een schoolorganisatie die het “anders” wil doen.

Dag 2 onder begeleiding van Dirk De Boe

Om tot een nieuw pedagogisch concept te komen gaan we aan de slag met het transformatierad, een innovatief denkmodel om leerlingen eigenaar te maken van hun leerproces. We denken via een werkblad na over bestaande patronen in de school en bedenken alternatieven. Om uiteindelijk te convergeren tot een nieuw pedagogisch concept. Om dit te kunnen implementeren, hebben leraren ook vaardigheden nodig en om het duurzaam te maken is een ondersteunende schoolcultuur vereist. We gaan via rubrics in gesprek over enkele van deze elementen en hoe we ze positief kunnen beïnvloeden.

We lichten ook het proces toe om tot een duurzame transformatie te komen:

  • Voorbereidende fase (urgenties, condities, leidende coalitie op de been brengen …)
  • Implementatiefase (startsituatie, gewenste situatie, waarden, ankers en zeilen, nieuw pedagogisch concept definiëren, pilootproject)
  • Verduurzamingsfase (teamvaardigheden, schoolcultuur, procescoaching, toolbox, metingen, impact, meerjarenplan …)

Tijdens deze stappen gaan we ook in op hoe we draagvlak kunnen creëren bij het team.

We bespreken ook enkele belangrijke condities zoals het creëren van teamtijd.

Doelstellingen

 

De cursisten kennen/kunnen

  • het vierledig transformatierad als denkmodel om in hun school na te denken over een nieuw pedagogisch concept;
  • de verschillende stappen om een transformatie over meerdere jaren duurzaam en gedragen te implementeren;
  • ideeën m.b.t. het creëren van draagvlak en hoe je langzaam evolueert naar een schoolopdracht;
  • hoe je de rolverdeling in het schoolteam inclusief jouw rol als schoolleider kunt aanpakken.

Begeleiding

Dag 1 

Hans Van Gelder, directeur van De Nova, onderwijskunstenaar en directeur secundair onderwijs de Nova.

Dag 2 

Dirk De Boe is innovatie- en creativiteitsexpert en transformatiecoach in onderwijs.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 6 maart 2023 09:30u 16:00u Hans Van Gelder De Nova Secundaire School, Rerum Novarumlaan 1, Kessel-Lo
dinsdag 7 maart 2023 09:00u 16:00u Dirk De Boe 's Hertogenmolens, Demerstraat 1A, 3200 Aarschot

Opties

voorovernachting met ontbijt (maart) (90 EUR)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen