Je bent hier: PV/006/B   Permanente Vorming Schoolbeleid - Zesde jaar B Residentieel seminarie: Professionaliseren van leraren: wat werkt (niet)?

Residentieel seminarie: Professionaliseren van leraren: wat werkt (niet)?

Een schoolleider staat voor heel wat taken en uitdagingen, waarbij beroep wordt gedaan op een sterk responsief vermogen. Omdat het niet (meer) mogelijk is om al deze taken alleen uit te voeren is het delen van leiderschap via lerende teams en via een stimulerend professionaliseringsbeleid een must. Werken aan gepaste persoonlijke ontwikkeling van elk lid van het schoolteam maakt hier ondersteunend deel van uit. Een belangrijke vraag hierbij is dan wel: hoe hier juist leiding aan geven zodat taken kwaliteitsvol worden opgenomen en er een werkbaar evenwicht ontstaat tussen bottom-up ontwikkeling en voldoende aansturing vanuit visie en leidende principes? Via dit seminarie willen we een praktijkgericht denkkader aanreiken vanuit het ‘GO ALL for learning’ model zoals we dit hebben ontwikkeld in ‘Team School! Leergemeenschappen creëren in onderwijs’  (Schelfhout, et al., 2019).

Programma

Dit seminarie reikt een praktijkgericht denkkader aan inzake het uitwerken van een professionaliserings/HRD beleid dat inzet op de wisselwerking tussen individueel waarderend coachen gelinkt aan persoonlijke ontwikkeling (POP) en de mogelijkheden die verschillende vormen van leergemeenschappen geven tot een gezamenlijk gedragen schoolontwikkeling.

Schoolleiders maken kennis met de betekenis, de doelen, de rollen en de voordelen van werken met leergemeenschappen en krijgen de kans de eigen noden en die van de school in kaart te brengen. Er worden strategieën besproken om leergemeenschappen succesvol te implementeren, ten einde het professioneel leren van alle teamleden naar een hoger niveau te tillen. Daarna en in wisselwerking, wordt ingegaan op waarderend coachen en communiceren (leernoden nagaan, leren stimuleren, samen doelen bepalen, ondersteuning bieden, aangepaste evenwichten zoeken tussen individuele ontwikkeling en ontwikkeling binnen LG, inzetten op verbondenheid) als fundament voor een professionaliserings/HRD beleid.

Leervragen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Hoe werken aan sterke zelfsturende teams (in kader van schaalvergroting)?
  • Hoe mensen motiveren en teamspirit creëren? Hoe ervoor zorgen dat mensen een nieuwe adem krijgen zodat ze voor de doelen gaan?
  • Hoe teams smeden rond een groep leerlingen en hierdoor verbindend werken aan een ‘warme school’? Welke noden ontstaan hierbij aan een andere schoolorganisatie, met focus op vakgroepen, klassenraden, themateams als leergemeenschappen? 

Doelstellingen

De cursisten

  • kennen het potentieel van leergemeenschappen en lerende teams voor professioneel leren, school- en kwaliteitsontwikkeling
  • beschikken over kennis voor het opstarten en ontwikkelen van leergemeenschappen als basis voor schoolontwikkeling en zijn zich bewust van specifieke uitdagingen bij het succesvol creëren van de eigen school als professionele leergemeenschap
  • kennen de wisselwerking tussen het uitwerken van een professionaliserings-/HRD beleid dat inzet op individueel waarderend coachen gelinkt aan persoonlijke ontwikkeling (POP) en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen in verschillende vormen van leergemeenschappen.
  • kennen de voorwaarden voor waarderend coachen en communiceren (leernoden nagaan, leren stimuleren, samen doelen bepalen, ondersteuning bieden, aangepaste evenwichten zoeken tussen individuele ontwikkeling en ontwikkeling binnen LG, inzetten op verbondenheid) als fundament voor een HRD beleid.

Begeleiding

Wouter Schelfhout is als lerarenopleider en onderzoeker verbonden aan de Antwerp School of Education, Faculteit Sociale  Wetenschappen, Universiteit Antwerpen. Daarnaast geeft hij advies rond schoolbeleid en onderwijsleerprocessen (GO ALL for learning). Hij heeft een rijke ervaring in onderwijs: 8 jaar leerkracht economie waarvan 4 in combinatie met een coördinerende functie in de school, 12 jaar onderwijsinspecteur, 8 jaar lerarenopleider in combinatie met onderzoek. Zijn onderzoek focust op het optimaliseren van onderwijsleerprocessen, school- en professionaliseringsbeleid en bottom-up schoolontwikkeling.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
donderdag 8 december 2022 10:00u 19:30u Wouter Schelfhout Hotel Aazaert, Hoogstraat 25, 8370 Blankenberge
vrijdag 9 december 2022 09:00u 16:00u Wouter Schelfhout Hotel Aazaert, Hoogstraat 25, 8370 Blankenberge

Opties

Voorovernachting (90 EUR)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen