Je bent hier: PV/010/B   Permanente Vorming Schoolbeleid - Tiende jaar B Residentieel seminarie: Professionaliseren van leraren: wat werkt (niet) + Inclusie & atypische leertrajecten

Residentieel seminarie: Professionaliseren van leraren: wat werkt (niet) + Inclusie & atypische leertrajecten

dag 1

Een schoolleider staat voor heel wat taken en uitdagingen, waarbij beroep wordt gedaan op een sterk responsief vermogen. Omdat het niet (meer) mogelijk is om al deze taken alleen uit te voeren is het delen van leiderschap via lerende teams en via een stimulerend professionaliseringsbeleid een must. Werken aan gepaste persoonlijke ontwikkeling van elk lid van het schoolteam maakt hier ondersteunend deel van uit. Een belangrijke vraag hierbij is dan wel: hoe hier juist leiding aan geven zodat taken kwaliteitsvol worden opgenomen en er een werkbaar evenwicht ontstaat tussen bottom-up ontwikkeling en voldoende aansturing vanuit visie en leidende principes? Via deze studiedag willen we een praktijkgericht denkkader aanreiken vanuit het ‘GO ALL for learning’ model zoals we dit hebben ontwikkeld in ‘Team School! Leergemeenschappen creëren in onderwijs’  (Schelfhout, et al., 2019).

dag 2

De kern van inclusief onderwijs is dat leerlingen die atypische leertrajecten hebben toch samen les kunnen volgen en leren met de andere leerlingen. Maar hoe organiseer je dit nu op school- of klasniveau? Zijn er limieten aan de basiszorg en hoe houden we dit haalbaar? En dan niet alleen voor leerlingen met een IAC-traject maar ook voor leerlingen die sterk cognitief functioneren?

Programma

dag 1

Deze studiedag reikt een praktijkgericht denkkader aan inzake het uitwerken van een professionaliserings/HRD beleid dat inzet op de wisselwerking tussen individueel waarderend coachen gelinkt aan persoonlijke ontwikkeling (POP) en de mogelijkheden die verschillende vormen van leergemeenschappen geven tot een gezamenlijk gedragen schoolontwikkeling.

De studiedag reikt een denkkader aan inzake succesvolle schoolontwikkeling via gepaste professionalisering. Schoolleiders maken kennis met de betekenis, de doelen, de rollen en de voordelen van werken met leergemeenschappen en krijgen de kans de eigen noden en die van de school in kaart te brengen. Er worden strategieën besproken om leergemeenschappen succesvol te implementeren, ten einde het professioneel leren van alle teamleden naar een hoger niveau te tillen. Daarna en in wisselwerking, wordt ingegaan op waarderend coachen en communiceren (leernoden nagaan, leren stimuleren, samen doelen bepalen, ondersteuning bieden, aangepaste evenwichten zoeken tussen individuele ontwikkeling en ontwikkeling binnen LG, inzetten op verbondenheid) als fundament voor een professionaliserings/HRD beleid.

dag 2

In deze sessies zoeken we op een interactieve wijze handvatten binnen de volgende concepten: universeel ontwerp, differentiatie, redelijke aanpassingen en klasmanagement.

Doelstellingen

De cursisten kennen/kunnen

dag 1

  • kennen het potentieel van leergemeenschappen en lerende teams voor professioneel leren, school- en kwaliteitsontwikkeling
  • beschikken over kennis voor het opstarten en ontwikkelen van leergemeenschappen als basis voor schoolontwikkeling en zijn zich bewust van specifieke uitdagingen bij het succesvol creëren van de eigen school als professionele leergemeenschap
  • kennen de wisselwerking tussen het uitwerken van een professionaliserings-/HRD beleid dat inzet op individueel waarderend coachen gelinkt aan persoonlijke ontwikkeling (POP) en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen in verschillende vormen van leergemeenschappen
  • kennen de voorwaarden voor waarderend coachen en communiceren (leernoden nagaan, leren stimuleren, samen doelen bepalen, ondersteuning bieden, aangepaste evenwichten zoeken tussen individuele ontwikkeling en ontwikkeling binnen LG, inzetten op verbondenheid) als fundament voor een HRD beleid

dag 2

  • universeel ontwerp, differentiatie, redelijke aanpassingen en klasmanagement hanteren in relatie tot een meer inclusief onderwijs
  • vanuit deze concepten tot een klasmanagement en leerorganisatie komen i.f.v. specifieke ondersteuningsvragen, zoals voor leerlingen met een IAC of cognitief sterk functionerende leerlingen  

Begeleiding

dag 1

Wouter Schelfhout is als lerarenopleider en onderzoeker verbonden aan de Antwerp School of Education, Faculteit Sociale  Wetenschappen, Universiteit Antwerpen. Daarnaast geeft hij advies rond schoolbeleid en onderwijsleerprocessen (GO ALL for learning). Hij heeft een rijke ervaring in onderwijs: 8 jaar leerkracht economie waarvan 4 in combinatie met een coördinerende functie in de school, 12 jaar onderwijsinspecteur, 8 jaar lerarenopleider in combinatie met onderzoek. Zijn onderzoek focust op het optimaliseren van onderwijsleerprocessen, school- en professionaliseringsbeleid en bottom-up schoolontwikkeling.

dag 2

Beno Schraepen is lector orthopedagogiek en onderzoekscoördinator aan het departement Mens & Maatschappij aan de AP Hogeschool. De voorbije 20 jaar volgt hij via diverse onderzoeken en (inter)nationale projecten de evoluties rond inclusie in het onderwijs en andere levensdomeinen. Hij geeft vorming en coacht, begeleidt diverse onderwijsprofessionals en scholen in hun zoektocht naar meer inclusie in de klas.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 5 december 2022 10:00u 19:30u Wouter Schelfhout Best Western Plus Aldhem Hotel, Jagersdreef 1, Grobbendonk
dinsdag 6 december 2022 09:00u 16:00u Beno Schraepen Best Western Plus Aldhem Hotel, Jagersdreef 1, Grobbendonk

Opties

voorovernachting met ontbijt (december) (90 EUR)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen