Je bent hier: PV/012/   Permanente Vorming Schoolbeleid - Twaalfde jaar Residentieel seminarie: Teacher teams als kloppend hart van de professionele schoolorganisatie

Residentieel seminarie: Teacher teams als kloppend hart van de professionele schoolorganisatie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de manier waarop een schoolleider zijn/haar school leidt een grote impact heeft op onderwijskwaliteit en leerresultaten van leerlingen. Eén van de onderscheidende eigenschappen binnen schoolleiderschap is het oordeelkundig aansturen van teacher teams en betekenisvolle interacties met leraren hebben met betrekking tot de onderwijskundige kernpraktijk.  Daarnaast komen er steeds meer uitdagingen af op onderwijsinstellingen, schoolleiders en leraren en is een dominant individuele beroepspraktijk niet langer toereikend om die uitdagingen het hoofd te bieden. Teacher teams in de vorm van professionele leergemeenschappen hebben een grote meerwaarde voor een school om onder meer de onderwijskwaliteit te versterken en het werkgeluk van leraren te verhogen.

Programma

 • Teacher teams
 • Professionele leergemeenschappen – teacher teams lerend maken
 • Team school
 • Teamorganigram voor je school
 • Duidelijke kaders als basis voor de teamwerking
 • Aansturing van teacher teams
 • Link met P-schaal onderwijsinspectie
 • Schoolleiderschap versus teamontwikkeling

Doelstellingen

 • Je weet waarom teacher teams in de vorm van professionele leergemeenschappen waardevol zijn voor je schoolorganisatie;
 • Je kan participatief een teamarchitectuur/teamorganigram voor je school uittekenen;
 • Je kan participatief leidende principes voor de teamwerking in je school uittekenen;
 • Je weet welke ondersteunende tools ingezet kunnen worden om de teamwerking te ondersteunen;
 • Je weet wat jouw rol als directielid is bij het aansturen van teacher teams;
 • Je detecteert waar je team tegenaan loopt;
 • Je verdiept rond “professionele leergemeenschap - lerend team“: inspiratie rond leervormen, motivatie om te leren, randvoorwaarden;
 • Je kan professionalisering voor je teamleiders organiseren (opleiding, intervisie, ondersteuning);
 • Je weet hoe je met besluitvorming en conflicthantering kan omgaan;
 • Je kan kritisch reflecteren over de facilitaire ondersteuning van je teacher teams;
 • Je krijgt concrete tools aangereikt om je team op te starten en de acties waarvoor het team verantwoordelijk is in de steigers te zetten;
 • Je weet hoe je aan de slag kan gaan met de verdeling van de rollen binnen elk team;
 • Je weet wat gedeeld leiderschap is en kan de principes ervan toepassen binnen de context van je team;
 • Je krijgt tools aangereikt om je teams te laten evolueren naar 'lerende' teams;
 • Je kan een team van medewerkers waarderend coachen;
 • Je kan professionele dialogen voeren met je teamleden;
 • Je kan de dynamiek binnen je team behouden;
 • Je detecteert wat er goed loopt in je team.

Begeleiding

Pieter werkt in parallelle werelden. Hij is doctor in design (scientific educational design research). Hij is enerzijds academisch werkzaam als docent en wetenschappelijk onderzoeker: deeltijds verbonden aan Universiteit Antwerpen, Karel de Grote hogeschool en AP hogeschool.  Hij werkt verder als onderwijsdesigner en procesbegeleider bij ‘domo de Refontiro’. Hij is (co-)auteur van verschillende boeken waaronder ‘Edushock, breinoptimizer voor leren in de toekomst’, ‘Your guide to delight’ en ‘Team school, leergemeenschappen creëren in onderwijs’.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
donderdag 2 februari 2023 10:00u 19:30u Pieter Sprangers Best Western Plus Aldhem Hotel, Jagersdreef 1, Grobbendonk
vrijdag 3 februari 2023 09:00u 16:00u Pieter Sprangers Best Western Plus Aldhem Hotel, Jagersdreef 1, Grobbendonk

Opties

voorovernachting met ontbijt (februari) (90 EUR)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen