Je bent hier: PV/024/A   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierentwintigste jaar Residentieel seminarie: Zin in zorg, zorg voor zin: de uitdaging van de 3 G's (dag 1) & Als school een krachtig antwoord bieden op moeilijk hanteerbaar gedrag (dag 2)

Residentieel seminarie: Zin in zorg, zorg voor zin: de uitdaging van de 3 G's (dag 1) & Als school een krachtig antwoord bieden op moeilijk hanteerbaar gedrag (dag 2)

Dag 1

Net als het onderwijs heeft ook de zorgsector te kampen met pittige HR-uitdagingen: hoe vind en houd je genoeg goede en gemotiveerde medewerkers die hun job graag doen? Dit tegen de achtergrond van demografische verschuivingen (vergrijzing bij personeel én bij de doelgroep van zorg) en een krappe arbeidsmarkt. De oplossingen van het verleden zijn ontoereikend, waar liggen de kansen in de toekomst?

Dag 2

Op veel scholen leeft onmacht en moedeloosheid rond moeilijk hanteerbaar gedrag van leerlingen. Hoe is het toch mogelijk dat een leerling zoiets doet of zegt? We krijgen er maar geen grip op! Het wordt alsmaar erger! De impact hiervan op àlle betrokkenen (leerlingen, schoolpersoneel én ouders) kan groot zijn en het leef- en leerklimaat op school wordt erdoor aangetast. Bovendien zijn collega’s het meestal niet eens met elkaar over wat er moet gebeuren om dit gedrag het hoofd te bieden. Als school kàn je niet anders dan hierop een antwoord formuleren. Op deze dag zetten we je op weg.

 

Programma

Dag 1

Presentatie over HR-uitdagingen in zorg, zowel op het vlak van vinden (aantrekkelijke werkgever) als van houden (retentie) van medewerkers, gevolgd door interactie met bespreking van stellingen in groepjes.

Dag 2

Tijdens deze sessies verken je de verschillende stemmen die in je school leven rond moeilijk hanteerbaar gedrag en ontdek je hoe die verbonden zijn met de huidige maatschappelijke context. We exploreren hoe je deze verschillende perspectieven met elkaar kan verbinden tot een samenhangend en gedragen geheel, waarin de focus ligt op een veilig leer- en leefklimaat i.p.v. op regels en sancties. Je maakt kennis met de preventiepiramide, dat als kader alle elementen voor een schoolbreed, fundamenteel en integraal beleid rond grensoverschrijdend gedrag overzichtelijk in kaart brengt. Zowel preventieve als curatieve aspecten komen hierin aan bod. Je krijgt een stappenplan aangereikt waarin de afwikkeling van incidenten naar alle betrokkenen toe een plaats krijgt. Ten slotte zoomen we in op hoe jij als directeur je team kan versterken in het uitbouwen van een krachtig antwoord op moeilijk hanteerbaar gedrag. We gebruiken een presentatie met heldere, gebruiksvriendelijke kaders als leidraad om vervolgens actief aan de slag te gaan met de aangeboden inzichten via korte reflectie-opdrachten.

Doelstellingen

 

Na het volgen van de sessies op dag 1

  • Verwerf je een breder zicht op acties om je scherper te profileren als aantrekkelijke werkgever
  • Maak je kennis met initiatieven die medewerkers ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en welbevinden, met als doel hun retentie te bevorderen

Na de sessies van dag 2

  • Verwerf je een helder kader om de verschillende stemmen in je team met elkaar te verbinden tot een gedragen en krachtig geheel
  • Ontdek je de preventiepiramide als diagnose-instrument om je schoolbeleid te evalueren en bij te sturen
  • Doorloop je een stappenplan voor situaties van (herhaaldelijk, ernstig) onacceptabel gedrag
  • Reflecteer je over je rol als directeur als ondersteuner van je schoolteam bij moeilijk gedrag

 

Begeleiding

Dag 1

Ilse Janssens is coördinator HR bij Emmaüs, een zorggroep van 24 zorg- en welzijnsvoorzieningen met 7500 medewerkers in de provincie Antwerpen. Toen ze 12 was, was haar droom ‘juffrouw Frans’ worden: vandaar de studies Romaanse Filologie in Leuven. Het is anders uitgedraaid. Ze was de eerste HR-professional bij de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, na 17 jaar deed ze dit nog eens over bij Emmaüs. Ze krijgt energie van nieuwe dingen te ontwikkelen en mensen met elkaar te verbinden.

Dag 2

Hilde Leonard (www.HildeLeonard.be),  zelfstandig nascholer, versterkt leerkrachten en schoolteams in hun (gezags)relatie met leerlingen, ruime expertise in opleidingen rond agressie, moeilijke klasgroepen, pesten, initiatiefnemer van het vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school (www.NAGVopschool.be).

 

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 29 april 2024 10:00u 19:30u Ilse Janssens Hotel Aazaert, Hoogstraat 25, 8370 Blankenberge
dinsdag 30 april 2024 09:00u 16:00u Hilde Leonard Hotel Aazaert, Hoogstraat 25, 8370 Blankenberge

Opties

voorovernachting & ontbijt in Hotel Aazaert (28/04/2024) (100 EUR)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen