U bent hier: PV/024/A   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierentwintigste jaar

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierentwintigste jaar


De afgelopen jaren hebben een grote impact gehad op leerlingen, leerkrachten en directeurs. Dat weerspiegelt zich in de leervragen op basis waarvan we een programma op maat van jouw groep samenstelden. Jullie kozen voor een formule met twee seminaries, waarbij we volop inzetten op kennismaking en verbinding van jullie nieuw samengestelde groep.

Tijdens de eerste tweedaagse lichten Charona Janssens en Tom Geeroms aan de hand van casussen uit jouw groep toe hoe je op een kwaliteitsvolle en effectieve manier binnen het wettelijke kader kan omgaan met de impact van het lerarentekort. Input en uitwisseling wisselen elkaar af. Daarna is Evelyn Goffin aan het woord. Zij onderzocht hoe prestatiegegevens van leerlingen in schoolprocessen binnengebracht kunnen worden om tot betekenisgeving te komen. Zij zal dit ook situeren in een ruimer verhaal van datagebruik. Op de cocreatiedag nemen we de tijd voor uitwisseling en leren van elkaar en bespreken we jouw leervragen voor het volgende jaar. Tijdens het seminarie in april is Ilse Janssens, coördinator HR bij Emmaüs, te gast. Net als in onderwijs zijn in social profit medewerkers het belangrijkste kapitaal. Hoe ga je als organisatie om met de uitdaging van de 3 G’s: het vinden en houden van genoeg, goede medewerkers die hun job graag doen? Zij vertel hoe ze met deze uitdaging aan de slag gaat. Vervolgens exploreer je met Hilde Leonard welke rol en impact jij als schoolleider kan hebben om een krachtig antwoord te formuleren op moeilijk hanteerbaar gedrag van jongeren.

We wensen je een boeiend CVA-jaar toe!

Praktisch

De opleiding heeft volgende code: 23/PV/024A
Uw bijdrage bedraagt € 1150.

Deze opleiding is reeds gestart, inschrijven is niet meer mogelijk.

Onderdelen

Residentieel seminarie: Creatief personeelsbeleid n.a.v. het lerarentekort (dag 1) & Data en datagebruik: niet vanzelf-sprekend (dag 2)

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
donderdag 23 november 2023 10:00u 19:30u Charona Janssens
Tom Geeroms
Hotel Malpertuus, Tongersesteenweg 145, 3770 Riemst
vrijdag 24 november 2023 09:00u 16:00u Evelyn Goffin Hotel Malpertuus, Tongersesteenweg 145, 3770 Riemst

Cocreatiedag en planningsgesprek

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
vrijdag 23 februari 2024 09:30u 16:00u Elke Van Santvliet Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)

Residentieel seminarie: Zin in zorg, zorg voor zin: de uitdaging van de 3 G's (dag 1) & Als school een krachtig antwoord bieden op moeilijk hanteerbaar gedrag (dag 2)

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 29 april 2024 10:00u 19:30u Ilse Janssens Hotel Aazaert, Hoogstraat 25, 8370 Blankenberge
dinsdag 30 april 2024 09:00u 16:00u Hilde Leonard Hotel Aazaert, Hoogstraat 25, 8370 Blankenberge

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen