Je bent hier: PV/004/C   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierde jaar C Schoolbezoek aan LAB - innovatief personeelsbeleid

Schoolbezoek aan LAB - innovatief personeelsbeleid

Vanaf 1 september 2017 heeft LAB in Sint-Amands zijn deuren geopend, de school groeide ondertussen uit tot een volwaardige zesjarige structuur. Deze school is het initiatief van een groep ouders en onderwijswetenschapper Kristien Bruggeman.

LAB is een school met een revolutionaire organisatie die sterk focust op het ontwikkelen van leervermogen en op het creëren van een inspirerende leer- en werkomgeving.  LAB werkt volgens een eigen systeem gebaseerd op het Scandinavische model van de integratieve pedagogiek. De school biedt haar leerlingen een uitgekiende combinatie van theoretische, ervaringsgerichte en persoonlijke kennis aan, en dat binnen verschillende contexten. Zo zet ze haar leerlingen aan tot “diep” leren.

LAB-leerkrachten zijn een hele week op school en werken binnen hun team geïntegreerde en stimulerende leeractiviteiten uit. Op die manier vervagen de vakgrenzen en ontdekken leerlingen wat de link is tussen wiskunde en techniek, tussen aardrijkskunde en geschiedenis. Zo begrijpen jongeren beteren waarom ze bepaalde zaken moeten leren. Aanvullend moedigen we hen in elke fase van het leerproces aan om hun eigen vorderingen te evalueren, en zo hun persoonlijke kennis te ontwikkelen. Ook de job van hun leerkrachten is opgewaardeerd en anders ingevuld, hiervoor heeft LAB geïnvesteerd in specifieke opleidingen.

Programma

De nieuwe regelgeving rond functiebeschrijving en evaluatie als hefboom voor een innovatief personeelsbeleid

Het uitwerken van een nieuwe regelgeving rond personeelsbeleid is het ideale moment om na te denken over wat leerkrachten nodig hebben om betrokken, professionele en gedreven leerkrachten te blijven of te worden. Organisaties die een personeelsbeleid voeren vanuit een sterke visie en waarden, slagen er beter in om personeel aan te werven, te behouden en te laten groeien. Bovendien blijkt dat een sterke visie evaluatiegesprekken vergemakkelijkt: het geeft taal aan leidinggevenden om problemen te bespreken en het helpt hen om een concreter groeiplan op te stellen voor leerkrachten bij wie men tekortkomingen vaststelt.

De klassieke manier om onderwijs te organiseren, bemoeilijkt de implementatie van de vernieuwde regelgeving. Daarom staan we tijdens deze opleiding stil bij de mogelijkheden die een andere organisatie mogelijk maakt. Dit impliceert wel dat leidinggevenden zich bekwamen in organisatiearchitectuur en sterkere onderwijskundige leiders worden. Op die manier kunnen ze contexten én begeleidingstrajecten opzetten die hun leerkrachten sterker en veerkrachtiger maken. Het ultieme doel van een sterk personeelsbeleid is immers dat personeelsleden zich persoonlijk ontwikkelen en zich gewaardeerd en bekwaam voelen.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen/kennen

  • het belang en de impact van visie- en waardengedreven personeelsbeleid;
  • het belang van een functiebeschrijving in functie van de waarden en visie van de organisatie;
  • hoe nieuw personeel aantrekken en aanwerven vanuit de visie en waarden van de organisatie;
  • het belang van peerevaluatie;
  • een aantal systemen om peerevaluatie in te voeren en de competenties die daarvoor nodig zijn;
  • het belang van kennis van organisatieontwerp voor leidinggevenden;
  • het belang van onderwijskundig leiderschap;
  • organisatievormen die talentgericht werken voor leerkrachten mogelijk maakt (en een mogelijke oplossing biedt voor het lerarentekort);
  • ontdekken de kracht en de voorwaarden van een ad hoc instrumenteel professionaliseringsbeleid;
  • kennismaken met de basisprincipes van normatieve professionalisering.

Begeleiding

Kristien Bruggeman is onderwijswetenschapper, directeur van LAB en strategische adviseur voor de Agoria, de sectorfederatie voor de technologische industrie. Ze begeleidt scholen in hun onderwijstransitie.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
maandag 17 oktober 2022 09:30u 16:00u Kristien Bruggeman LAB - Gedreven onderwijs, Kuitegemstraat 27, 2890 Sint-Amands

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen