Je bent hier: PG/001/A   Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar A Schoolreglement en disciplinaire maatregelen

Schoolreglement en disciplinaire maatregelen

Doorheen de jaren werden de rechten van de leerling in het onderwijs steeds verder ontwikkeld. De rechtspositie van leerlingen is een wezenlijk deel geworden van het onderwijsgebeuren. Om hiermee passend en evenwichtig om te kunnen gaan, is het belangrijk om kennis te hebben over het onderwijsrecht.

Programma

Tijdens deze module proberen we een overzicht te geven van de actuele rechtspositie van de leerling.

Op de eerste dag gaven we gedurende een halve dag een korte introductie op het fenomeen ‘juridisering’ en kwam het inschrijvingsrecht aan bod. Tijdens de tweede dag worden achtereenvolgens behandeld:

  • het schoolreglement
  • orde- en tuchtmaatregelen

Werkvormen

Uiteenzetting met powerpointpresentatie met veel ruimte voor interactie (vraagstelling, gedachtewisseling, …).
Van de deelnemers wordt bijgevolg een actieve participatie verwacht

Doelstellingen

Na het volgen van deze module ben je in staat om de rechtspositie en de rechtsbescherming van de leerling te plaatsen in een bredere context en de regelgeving correct toe te passen.

Begeleiding

Kaat Hendrickx, stafmedewerker dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
dinsdag 14 maart 2023 09:30u 16:00u Kaat Hendrickx Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen