Je bent hier: PV/005/A   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijfde jaar A Sessie 1: Draagkracht? De zoektocht naar de balans tussen de noden van leerkrachten en noden van leerlingen (Beno Schraepen) + sessie 2: uitwisseling, cocreatie en intervisie

Sessie 1: Draagkracht? De zoektocht naar de balans tussen de noden van leerkrachten en noden van leerlingen (Beno Schraepen) + sessie 2: uitwisseling, cocreatie en intervisie

De toenemende aandacht voor diversiteit in de samenleving sijpelt door tot in de klaspraktijken. Hierop inspelen is niet altijd evident. Tijdens deze lesdag reiken we enkele handvatten aan om vanuit een inclusieve mindset aan de slag te gaan in jouw school. We starten met de verkenning van de kaders die aan grondslag liggen van inclusieve mindset. Dan gaan we dieper in op hoe draagkracht zich hiertoe verhoudt en hoe we dat kunnen versterken. Vervolgens reiken we elementen aan om een sterk zorgbeleid uit te werken en nemen we de verschillende rollen van directie, leraren en ondersteuners hierin onder de loep. Mogelijke thema’s en concepten die in deze sessie aan bod kunnen komen: universeel ontwerp, differentiatie, redelijke aanpassingen en klas- en schoolmanagement.

Programma

Voormiddag: input van Beno Schraepen met als leidraad volgende items:

  • Sturende kaders ifv diversiteit (het waarom)
  • Draagkracht als proces
  • Samenhang tussen verschillende concepten: universeel ontwerp, differentiatie, redelijke aanpassingen en klas- en schoolmanagement (het hoe)
  • Namiddag: intervisie, uitwisseling eigen praktijk

Doelstellingen

De cursisten kunnen

  •  draagkracht zien als proces
  •  universeel ontwerp, differentiatie, redelijke aanpassingen en klasmanagement. hanteren in relatie tot een meer inclusief onderwijs
  • vanuit deze concepten tot een klasmanagement en leerorganisatie komen i.f.v. speifieke ondersteuningsvragen zoals een leerlingen met een IAC of cognitief sterk functionerende leerlingen  

Begeleiding

Beno Schraepen is sinds 1999 werkzaam als docent in de opleiding bachelor orthopedagogie aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Als coördinator van Kompas Vrije tijd bouwde hij tussen 1996 en 1999, een ondersteunende dienst voor inclusieve vrije tijd uit, gericht op volwassenen met beperkingen. Dit werd gecombineerd met werkzaamheden voor de Federatie diensten begeleid wonen. In de periode 2000 en 2005 werd het lesgeven aan de hogeschool gecombineerd met een functie als orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs.
Vanaf 2006 wordt de sprong gemaakt naar onderzoek als projectleider van het onderzoek “Inclusief onderwijs en draagkracht”. In samenwerking met de Universiteit Antwerpen mondt dit uit in de oprichting van IncEna, het studiecentrum voor Inclusie en Enablement. IncEna ondersteunt inclusieve processen binnen de domeinen onderwijs, wonen en zorg, vrije tijd en tewerkstelling door op maat vorming, coaching, training of begeleiding aan te bieden aan professionelen, leidinggevenden en bestuurders. Participatie aan internationale projecten en netwerken en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek staan garant staan voor kwaliteitsvolle kennisontwikkeling.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
vrijdag 13 januari 2023 09:30u 16:00u Beno Schraepen Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen