Je bent hier: PV/005/C   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijfde jaar C Strategisch performantiemanagement: van strategie naar KPI’s

Strategisch performantiemanagement: van strategie naar KPI’s

Tijdens de opleiding ontdek je een alles omvattende strategiekaart, waarmee kan beslist worden wat te doen binnen welke termijn. Het werken met de strategiekaart focust op de hoe-vragen: hoe kun je bakens uitzetten voor langetermijnplanning? Hoe kun je doelstellingen vertalen in initiatieven zodat die doelstellingen ook effectief bereikt kunnen worden? En hoe kun je meten of je binnen de school de juiste keuzes hebt gemaakt en efficiënt en zinvol bezig bent volgens de opgestelde criteria? Dit vanuit de filosofie van continue verbetering en waardering van de sterktes.

Programma

  • Theoretische opbouw met link tussen visie, missie, doelstellingen, strategiekaart en analyse van de eigen portfolio.
  • Concreet uitwerken van de strategiekaart van 1 of enkele scholen per deelgroepje volgens de keuze van de deelnemers (uitwerken van 1 of enkele eigen cases per subgroepje).
  • Theoretische inleiding rond kritische succesfactoren als elementen van de strategiekaart.
  • Concreet uitwerken van KPI’s (key performance indicator / kritische succesfactoren) gelinkt aan de strategiekaart.
  • Toelichting van een manier om de strategie te communiceren en iedereen te betrekken binnen de school binnen de domeinen van hun verantwoordelijkheden.
  • Voorwaarden voor doeltreffend werken met strategische projectgroepen: duiding van het belang de juiste profielen verantwoordelijk te stellen voor de verschillende strategische initiatieven die volgen uit de strategiekaart (verdeling rollen en verantwoordelijkheden, rekening houdend met intrinsieke motivatie en sterktes).

Werkvormen

Toelichting afgewisseld met praktische vertaling naar toepassing op 1 of enkele cases, groepswerk en werkvormen gebaseerd op de principes van waarderend onderzoek.

Doelstellingen

  • Reflectie bevorderen over het belang van strategisch schoolbeleid;
  • Instrumenten aanreiken om op een haalbare, gerichte en doeltreffende manier werk te maken van middellange en lange beleidsplanning.

Begeleiding

Sophie De Boiserie, academic faculty bij diverse Business Schools, zelfstandig consultant, auteur van het boek: "Veranderen! Hoe? Van visie tot resultaten" (die Keure). Sophie werkte reeds voor 204 organisaties op maat en gaf les, coaching of advies aan 15.340 mensen.

 

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
donderdag 2 maart 2023 09:30u 16:00u Sophie De Boiserie Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen