Je bent hier: PG/002/C   Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar C Succesvol traject van functioneren en evalueren (VM) - Reflectiegroepbijeenkomst (NM)

Succesvol traject van functioneren en evalueren (VM) - Reflectiegroepbijeenkomst (NM)

Ken jij je taak als (eerste) evaluator? En ben je vertrouwd met alle aspecten van de decretale evaluatieprocedure? Welke kansen en valkuilen heeft een formele evaluatie?

Programma

Voormiddag

De kwaliteit van een school wordt sterk bepaald door de kwaliteit van haar personeelsleden. De functiebeschrijving, functionerings- en evaluatiegesprekken zijn een belangrijk instrument bij de begeleiding van personeelsleden in hun groei en professionalisering. In deze vorming wordt ruim aandacht besteed aan het opstellen van correcte functiebeschrijvingen en aan het goed gebruik van functionerings- en evaluatiegesprekken. Het juridisch-technisch kader van functioneren en evalueren en de decretale evaluatieprocedure worden grondig toegelicht.

Werkvormen: naast het doceren wordt er veel ruimte voorzien voor gesprek en vraagstelling.

Namiddag

In de namiddag voorzien we een reflectiegroepbijeenkomst in de Boogkeers te Antwerpen.

Doelstellingen

  • Evaluatoren vertrouwd maken met de decretale evaluatieprocedure en het juridisch-technisch kader van functioneren en evalueren.
  • Evaluatoren laten reflecteren over hun modellen van functiebeschrijving en hen – indien nodig – aanzetten tot bijsturing.

Begeleiding

VM: Marc Keppens was achtereenvolgens leraar en pedagogisch begeleider wiskunde, schooldirecteur en van 2013-2021 directeur van de Dienst Personeel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Momenteel ondersteunt hij als ankerfiguur besturen en directies van katholieke scholen en instellingen in de regio Oost-Vlaanderen.


NM: reflectiegroepbegeleiders

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
vrijdag 9 september 2022 09:30u 16:00u Marc Keppens Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen