Je bent hier: PV/007/C   Permanente Vorming Schoolbeleid - Zevende jaar C Terugkomsessie: Versterk het eigenaarschap van je team vanuit jouw motiverend leiderschap: richting een wendbaar en weerbaar team & cocreatiemoment

Terugkomsessie: Versterk het eigenaarschap van je team vanuit jouw motiverend leiderschap: richting een wendbaar en weerbaar team & cocreatiemoment

Programma

Terugkomsessie – krachtbronnen inzetten als hefbomen

Tijdens het eerste deel van de terugkomsessie staan we in de voormiddag stil bij jouw succesverha(a)l(en). We onderzoeken samen welke leiderschapsstijlen je toepaste én op welke manier je de behoefte aan autonomie, verbondenheid en competentie bij je teamleden en jezelf wist te voeden door jouw aanpak. We blikken terug op het effect van jouw succesverhaal én exploreren hoe deze successleutels in toekomstige situaties duurzaam kunnen verankerd worden opdat de krachtbronnen hefbomen worden.

In het tweede deel van de terugkomsessie nemen we de leervragen vast die voortvloeien uit de acties die je ondernam én waar je toch nog op een drempel stoot. Dit doen we aan de hand van een interactieve intervisie techniek, die je nadien zelf kan inzetten in je eigen lerarenkorps.

Dit traject rond je tot slot af met een gemeenschappelijk co-creatiemoment in de namiddag. Dit moment heeft een tweeledig opzet: enerzijds werk je toe naar een persoonlijk ontwikkelingsplan en anderzijds werk je een actieplan uit op niveau van de school.

Je gaat naar huis met een concreet actieplan en aangescherpte vaardigheden om die verder uit te rollen.

 

Begeleiding

Voormiddag:

Sarah Neyts, trainer en coach, bij Impetus Academy (www.impetus.academy) verzorgt dit opleidingsaanbod. Impetus Academy is een spin-off van de Universiteit Gent die inzet op het inspireren en ondersteunen van organisaties, onderwijs- en overheidsinstellingen in het bevorderen van duurzame motivatie.

Namiddag:

onder begeleiding van de groepsbegeleider

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Voor de terugkomsessie o.b.v. Sarah Neyts:

Een succesverhaal: een casus waar de deelnemer de principes uit sessie 1, 2 en/of 3 toepaste én daar ofwel:

  • Trots op is;
  • Een positieve impact op het team creëerde;
  • Een positieve impact op het eigen welbevinden en/of prestaties creëerde.
Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
donderdag 26 januari 2023 09:30u 16:00u Sarah Neyts Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen