Je bent hier: PV/005/A   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijfde jaar A Traject Gedeeld leiderschap - Slotsessie

Traject Gedeeld leiderschap - Slotsessie

Het pad van gedeeld leiderschap
Iets met vissen en vier paar schoenen.

Stand alone leiderschap in scholen is achterhaald. Maar gedeeld leiderschap is niet de weg van de minste weerstand. Met dit programma zetten we je op het juiste leiderschapsspoor voor meer samenwerking, flexibiliteit en innovatie. 

Programma

Op deze slotdag blikken we terug en vooruit: wat hebben we geleerd, wat is er veranderd en hoe zien de volgende stappen er uit. We versterken tezelfdertijd het vermogen om het eigen verhaal als leider overtuigend voor de groep te brengen.
Na deze dag is de eigen visie als leider versterkt en de toepassing van gedeeld leiderschap in de school nog duidelijker.


Aanpak

Combinatie van theoretische inputs voor duidelijkheid & houvast, interactieve werkvormen voor emotionele beleving en toepassing, en reflectie voor verankering van de leerervaring zorgt voor een krachtige leerervaring. De gebruikte methodieken zijn een deel van de boodschap. De docenten staan niet boven, maar werken met de groep.

Wat is het niet?

In gedeeld leiderschap maakt de zekerheid van het weten plaats voor de zekerheid van voortdurend leren. We zeggen je niet wat je moet doen, maar helpen je zelf tot antwoorden te komen en stappen te ondernemen. Dit traject is exploratief en verdiepend eerder dan oplossend en instructief. 

 

Doelstellingen

Doelstelling

We nemen u in dit programma resoluut mee op het pad van gedeeld leiderschap. We reiken jou heldere modellen aan die inzicht geven in wat gedeeld leiderschap betekent als leidinggevende, als team en als organisatie. We passen deze modellen toe op jouw situatie en komen zo tot een doorleefde stap vooruit in jouw leiderschap:

  • Helder inzicht in het model van gedeeld leiderschap en de rol van de authentieke leider
  • Versterken van zelfbewustzijn-als-leider & authenticiteit in leiderschap (waarden & houding)
  • Komen tot een visie en actieplan voor meer gedeeld schoolleiderschap en de rol die je daarin wil opnemen.
  • Verwerven van twee hefboomvaardigheden: lerend samenwerken in groep (ook online) & inspireren en motiveren door middel van story telling, het authentiek betrekken van mensen in jouw project.

Begeleiding

Koen Marichal, directeur 'Future Leadership Initiative' op Antwerp Management School
Griet Peeraer, gastprofessor aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en deeltijds werkzaam aan de UA - faculteit Ontwerpwetenschappen voor begeleiding onderwijsprojecten, Zelfstandig trainer, consultant en coach.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
vrijdag 29 maart 2019 09:30u 16:00u Koen Marichal Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 46 95

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen