Je bent hier: PV/005/B   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijfde jaar B Versterk het eigenaarschap van je team vanuit jouw motiverend en waarderend leiderschap

Versterk het eigenaarschap van je team vanuit jouw motiverend en waarderend leiderschap

Vind je het ook zo belangrijk dat je een opdracht doeltreffend en effectief kunt uitvoeren, dat je er jouw eigenheid kan inleggen en het resultaat ervan landt bij de mensen waarvoor je het doet? Als dat zo is, ervaar je een bepaalde mate van eigenaarschap. Jouw psychologische basisbehoeften zijn vervuld. Maar is dat wel altijd zo (simpel)? En ervaart jouw team dit ook?

Ervaart jouw team steeds controle over de uitvoering van hun opdrachten? Krijgen ze de nodige hulpmiddelen, begeleiding, waarderende feedback en tijd om zich te verdiepen en het hen eigen te maken? Ervaren ze het gevoel dat ze de opdracht mogen uitvoeren volgens hun ideeën en methodes? Is het een opdracht waarin ze persoonlijke zinvolheid of passie vinden? En levert het resultaat altijd de aandacht en het respect op die ze verlangen van de mensen waarvoor ze het doen?

Tijdens deze opleiding staan we stil bij wat eigenaarschap betekent en hoe je het eigenaarschap van je team kan aanscherpen, opdat je binnen het team collectieve verantwoordelijkheid en engagement bekomt.

Programma

 

Dit opleidingstraject bestaat uit vier sessies.

Sessie 1: eigenaarschap als effect van een motiverende aanpak als leidinggevende

In deze sessie staan we eerst stil bij wat eigenaarschap voor jou betekent en waarom je graag eigenaarschap op jouw school wil ervaren en installeren. Vervolgens maak je vanuit een wetenschappelijke onderbouw kennis met wat de motor van eigenaarschap vormt en hoe je het eigenaarschap van je team voedt. Dat gebeurt door optimale afstemming te zoeken met de drie psychologische basisbehoeften (Autonomie – verBondenheid – Competentie; i.e. ABC) bij je team. Deze behoeften vormen de motor van hun motivatie, wat leidt tot het ervaren en opnemen van eigenaarschap. Vanuit het sterk wetenschappelijk onderbouwd kader van de Zelf-Determinatie Theorie laten we je kennis maken met motiverende leiderschapsstijlen die de ABC-vitamines voeden. Je leert inspelen op de duurzame motivatie, betrokkenheid, prestaties en het welzijn van je team. We introduceren hiervoor het Impetus360° leiderschapskompas. Deze laat je ontdekken wat je als leidinggevende nodig hebt om te floreren in het motiveren van je team opdat zij eigenaarschap opnemen en ervaren. Je ontdekt hoe je jouw sterktes optimaal benut, hoe je eventuele valkuilen kan omzeilen en hoe je groeikansen kan vastnemen.

Sessie 2: als coachend leidinggevende leerkrachten in hun kracht zetten om zich psychologisch eigenaarschap eigen te maken – aan de slag met ‘google maps’

In deze sessie praktiseren we de motiverende leiderschapsstijlen die het ABC van je team voeden én het eigenaarschap bevorderen. We concretiseren wat coachend leidinggeven inhoudt, vanuit welke drie grondhoudingen je in dialoog gaat met je teamleden én we reiken een sprekend handvat aan dat inzicht geeft in hoe je de autonomie en competentie van je teamleden voedt. Met behulp van de ‘google maps’-methodiek stap je over van de vis op het bord leggen naar het leren vissen. Tijdens deze sessie staat oefenen centraal. Aan het einde van deze sessie weet jij als geen ander hoe je ABC-proof (ontwikkel)routes uitstippelt met teamleden.

Sessie 3: van talenteninterview tot flirten met feedback opdat leerkrachten zich expert kunnen en mogen voelen

In deze sessie praktiseren we de motiverende leiderschapsstijlen die het ABC van je team voeden én het eigenaarschap bevorderen. We concretiseren hoe we leerkrachten waarderen en in hun kracht zetten opdat ze hun behoefte aan competentie optimaal gevoed weten. Enerzijds verdiepen we ons in het talenteninterview en hoe we de informatie uit dit gesprek kunnen omzetten naar psychologisch eigenaarschap. Anderzijds gaan we aan de slag met een waarderende feedbackmethode (flirt) die weg stapt van monologen, maar inzet op dialogen. FLIRT bevordert de relatie tussen feedbackgever en -ontvanger en sterkt de samenwerking. Tijdens deze sessie staat oefenen centraal. Aan het einde van de sessie weet jij hoe de talenten van je teamleden optimaal in te zetten op school én is waarderend feedback geven kinderspel.

Sessie 4: co-creatiesessie en plan van aanpak

Dit traject rond je tot slot af met een gemeenschappelijk co-creatiemoment in de namiddag. Dit moment heeft een tweeledig opzet: enerzijds werk je toe naar een persoonlijk ontwikkelingsplan en anderzijds werk je een actieplan uit op niveau van de school.

Je gaat naar huis met een concreet actieplan en aangescherpte vaardigheden om die verder uit te rollen.

Doelstellingen

Na deze opleiding…

  • … heb je meer diepgaande kennis over psychologisch en formeel eigenaarschap.
  • … heb je meer diepgaande kennis over de Zelf-Determinatie Theorie en de rol van motiverend leiderschap (cfr. impetus360° leiderschapskompas).
  • … heb je meer inzicht in hoe de bevrediging van het ABC leidt tot eigenaarschap en welke leiderschapsstijlen daartoe bijdragen.
  • … heb je meer inzicht in je eigen leiderschapsstijl en hoe die stijl eigenaarschap ondersteunt of net ondermijnt.
  • … heb je meer inzicht in je sterktes, valkuilen en groeikansen om eigenaarschap in je school aan te scherpen en/of te stimuleren.
  • … ken en kan je een aantal concrete handvaten (waarderend feedback geven met flirt, talenteninterview, google maps) om de motiverende leiderschapsstijlen meer in de praktijk toe te passen.
  • … heb je een concreet actieplan opgesteld om je eigen motiverende leiderschapsvaardigheden aan te scherpen in lijn met hoe je het ABC van je team voedt.
  • … heb je een concreet actieplan opgesteld om eigenaarschap op jouw school aan te scherpen.
  • … heb je inspiratie verkregen van concullega’s uit het onderwijs en inspireerde je hen

Begeleiding

Sarah Neyts, trainer en coach bij Impetus Academy (www.impetus.academy), verzorgt dit opleidingsaanbod. Impetus Academy is een spin-off van de Universiteit Gent die inzet op het inspireren en ondersteunen van organisaties, onderwijs- en overheidsinstellingen in het bevorderen van duurzame motivatie.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
donderdag 2 februari 2023 09:30u 19:30u Sarah Neyts Hotel Aazaert, Hoogstraat 25, 8370 Blankenberge
vrijdag 3 februari 2023 09:00u 16:00u Sarah Neyts Hotel Aazaert, Hoogstraat 25, 8370 Blankenberge

Opties

Voorovernachting op woe. 1 februari (90 EUR)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen