Je bent hier: PG/002/B   Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar B Waarderend HR-beleid: engagement en talentmanagement in onderwijs

Waarderend HR-beleid: engagement en talentmanagement in onderwijs

Personeelsbeleid dat echt werkt heeft te maken met het waarderen en het benoemen van elkaars sterktes, talenten en successen. Slaagt men erin hierover in dialoog te gaan, dan wordt de kans ook groter dat engagement of werkgoesting bij medewerkers ontstaat. Tegelijkertijd kunnen ook ontwikkelpunten en disfunctioneren op een veilige en verbindende manier worden aangekaart.

Programma

Een kwaliteitsvol, waarderend en duurzaam HR-beleid is een voortdurend proces en geen toestand. Permanent verbeteren wordt als nog belangrijker beschouwd dan een (eenmalig) excellent resultaat te behalen. Tijdens deze opleidingsdag willen we de deelnemers inspireren om het bestaande HR-beleid binnen de school te optimaliseren.

Twee actuele invalshoeken worden hiervoor gebruikt.

Vanuit een eerste engagement-invalshoek worden hefbomen aangereikt om werknemers met nog meer “werkgoesting” hun job te laten uitoefenen. Vanuit een tweede invalshoek wordt paars management geïntroduceerd. Paars management verzoent individuele talenten met de missie van de organisatie. Het wisselt het werknemersperspectief af met het organisatieperspectief.

Werkvormen

Aanreiken van theorie: referentiekaders, wetenschappelijke inzichten

Reflectie: transfer van theorie naar de context van de eigen schoolomgeving

Discussie, dialoog en co-creatie: op basis van eigen reflectie, het delen van inzichten en ervaringen, beargumenteren en bediscussiëren van keuzes en alternatieven …

Doelstellingen

Deelnemers krijgen voeling met HR-instrumenten die engagement verhogen en schatten in wat de relevantie is van deze HR-instrumenten binnen de context van scholen. Deelnemers krijgen voeling met het onderscheid tussen competentiemanagement (blauw management) en talentmanagement (rood management). Paars management wordt geïntroduceerd als kruisbestuiving tussen beide systemen én als antwoord op actuele/toekomstige behoeften van organisaties én individuen.

Begeleiding

Peggy De Prins, professor aan de Antwerp Management School, is pionier op het vlak van duurzaam HRM en duurzame arbeidsrelaties. Zij coördineert en werkt mee aan HRM-opleidingen voor verschillende doelgroepen. Zij is tevens als onderzoeker verbonden aan het Expertise Centrum “Next Generation Work”.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
woensdag 14 september 2022 09:30u 16:00u Peggy De Prins Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen