Je bent hier: PG/001/B   Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar B Wegwijs in de buso-personeelsreglementering*

Wegwijs in de buso-personeelsreglementering*

*Deze cursusdagen kunnen uitsluitend gevolgd worden door directies werkzaam in het BuSO.


De juridisering in onderwijs neemt toe. Als directie word je geacht binnen deze regelgevende krijtlijnen visie te ontwikkelen en ernaar te handelen. De arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer alsook de zorg, aansprakelijkheid van de inrichtende macht/directie ten aanzien van leerlingen zijn daar actuele exponenten van. Na deze twee vormingsdagen vind je vlot de wettelijke basis terug die je nodig hebt om een goed personeelsbeleid te kunnen voeren binnen het juiste regelgevende kader.
Je kan de regelgeving toepassen op actuele personeelsvraagstukken en casussen in jouw school.

Programma

Je wordt wegwijs gemaakt in de regelgeving rond personeel in het buitengewoon secundair onderwijs.

We bekijken de regelgeving in het buso van naderbij rond de volgende thema’s:

de bekwaamheidsbewijzen voor het personeel, de verschillende ambten, de nuttige ervaring, de prestatieregeling, tijdelijke aanstelling en vaste benoeming in wervingsambten en in selectie- en bevorderingsambten, de terbeschikkingstelling bij ontstentenis van betrekking, dienstonderbrekingen, functiebeschrijvingen, evaluatie van personeel, einde aanstelling en ontslag, Algemeen Reglement en Arbeidsreglement

Werkvorm: Doceermethode afgewisseld met persoonlijke vragen van de deelnemers

Doelstellingen

Je kan de personeelsregelgeving vlot terugvinden en raadplegen.

Je verwerft een stevige basiskennis van de personeelsregelgeving over de belangrijke en terugkerende thema’s en kan de regelgeving toepassen op actuele casussen in de eigen school.

Begeleiding

Günther De Praitere, stafmedewerker dienst Personeel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Mee te brengen materiaal

Laptop of tablet

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
vrijdag 18 november 2022 09:30u 16:00u Günther De Praitere Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)
woensdag 26 april 2023 09:30u 16:00u Günther De Praitere Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen