Je bent hier: PG/002/D   Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar D Wet- en regelgeving over organisatie van scholen en leerlingen

Wet- en regelgeving over organisatie van scholen en leerlingen

Het secundair onderwijs wordt momenteel ingrijpend hervormd. Elke school(directie) is in dit proces betrokken partij. Kennis en inzicht in het huidige systeem, zowel van zijn plus- als minpunten, zijn essentieel om de confrontatie met de toekomst aan te kunnen gaan.

Programma

Als directie worden voor jou twee grote luiken van het secundair onderwijs belicht.
Enerzijds het principe van de regelmatige leerling, die een officieel studiebewijs beoogt en die de basis vormt voor financiering en normering in het onderwijs.
Anderzijds de organisatie, zowel onderwijsinhoudelijk als op het vlak van personeels- en werkingsmiddelen.
Actieve en passieve vrijheid van onderwijs, zoals grondwettelijk gewaarborgd, vormt de rode draad in dit verhaal.

Uitgangspunt is een continue verwijzing naar wet- en regelgeving en naar ministeriële omzendbrieven (EDULEX-systeem departement onderwijs)

Werkvormen

  • Thematische aanpak: toelichting en onmiddellijke vraagstelling, waardoor interactie bevorderd wordt.
  • Gebruik van syllabus en powerpointpresentatie.

Doelstellingen

  • Kennis van totstandkoming wet- en regelgeving met aandacht voor inspraak en politieke besluitvorming
  • (H)erkenning van relevantie van legaliteitsbeginsel in onderwijs en van budgettaire waakzaamheid
  • Bijdrage tot optimalisering van schooladministratie en gegevensstroom school - AgODi.
  • Inzicht in rol van inspectie en verificatie.

Begeleiding

Marc Van de Meirssche, adjunct van de directeur afdeling 'Secundair onderwijs en leerlingenbegleiding' van het Departement Onderwijs en Vorming.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
vrijdag 12 mei 2023 09:30u 16:00u Marc Van de Meirssche Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen