Je bent hier: PV/004/B   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierde jaar B Als leidinggevende werken aan een cultuur van openheid & samenwerking

Als leidinggevende werken aan een cultuur van openheid & samenwerking

Scholen hebben continu te maken met veranderingen op het vlak van regelgeving en moeten ter zake aan veel eisen voldoen. Hoe kan je omgaan met die druk? Hoe kan je als teamleider waarnemen wat er speelt in je teams? Welke technieken bestaan er om zo adequaat en snel mogelijk om te gaan met deze situaties? Het uiteindelijke doel is het creëren van een cultuur met meer openheid (op de emotionele dimensie) en de lat hoger leggen naar elkaar toe. Daarnaast richt je jou op verbetering van de een-op-een-samenwerking en teamverband én tegelijkertijd op de realisatie van de resultaten.

Programma

 • Welke belemmerende gedachten zijn er bij de teamleden aanwezig die nu geen bijdrage leveren aan resultaten en samenwerking?
 • Hoe kan je de regie in handen nemen en zorgen dat jij de agenda bepaalt? Hoe kan je zorgen dat jouw gedachten, ideeën en punten worden gerealiseerd?
 • Hoe kan je als individu verandering realiseren? Welk nieuw gedrag is gewenst en hoe kan je als individu dit neerzetten?
 • Welke onderwerpen worden niet benoemd? Hoe kan je je zorgen, ideeën en gedachten makkelijker uiten?
 • Hoe kan een sfeer en cultuur gecreëerd worden waarin de teamleden zich vrij voelen zich te uiten?
 • Hoe kunnen teamleden onderling kritischer zijn en elkaar ‘challengen’ zodat plannen, processen, werkzaamheden en de kwaliteit van het onderwijs op een hoger niveau komen?

Werkvormen
De workshop is praktisch van aard. Je zal veel werken in kleine groepen van 2 à 4 personen om opdrachten uit te werken. Je verwerft inzichten en krijgt praktische tools om meteen toe te passen in jouw dagelijkse praktijk.

Doelstellingen

Na de workshop zal je kennis hebben van:

 • communicatiestijlen;
 • model open communicatie;
 • vraagtechnieken: inventarisatie van behoeften;
 • luisteren en ‘er zijn’ voor mensen;
 • omgaan met stress en onder druk gezet voelen;
 • toepassen van de ‘onderhandelingsprincipes’ (zoals ‘voor wat hoort wat’, tegenprestaties vragen);
 • toepassen van een duidelijke agenda en gespreksstructuur.

Begeleiding

Danny van der Linden traint al ruim 10 jaar groepen rond bewustwording en energie. In zijn 11 jaar bij Unilever heeft hij in zijn managementfunctie veel ervaring opgedaan bij het leiden van grote teams en het persoonlijk coachen van mensen. Door de focus continu te richten op ‘bewust zijn’, heeft hij zijn eigen loopbaan als minder stressvol ervaren.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
donderdag 27 april 2023 09:30u 16:00u Danny van der Linden Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 101 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen