Je bent hier: PV/006/A   Permanente Vorming Schoolbeleid - Zesde jaar A Kwaliteitsvol (evaluatie)beleid: van visie tot implementatie

Kwaliteitsvol (evaluatie)beleid: van visie tot implementatie

Hoe kunnen we een kwaliteitsbeleid op school creëren dat effect heeft tot bij de lerenden? We wisselen ervaringen uit en komen tot tips en tricks om tot een duurzaam en gedragen kwaliteitsbeleid te komen.

In het tweede deel vernauwen we de scoop naar een kwaliteitsvol evaluatiebeleid: ‘Meten om tot leren te komen’. Wat verstaat men onder ‘meten’ en ‘leerwinst’ en wanneer spreek je over ‘leerachterstand’? We zullen in de sessie vertrekken vanuit onderwijskundig beleid en hoe dit tot op de klasvloer te brengen.

Programma

We vertrekken vanuit de verwachtingen van de overheid wat betreft kwaliteitsvol onderwijs. We wisselen in deel één voorbeelden van beleidsplannen uit en gaan hierover in dialoog. We gaan na hoe we een kwaliteitsbeleid op school ontwikkelen, evalueren en bijsturen en hoe we komen tot een gedragen en duurzame implementatie van dit beleid. Daarvoor staan we ook stil bij enkele theoretische kaders. (Knoster, Kotter, Fullan)

In deel twee verleggen we de focus op kwaliteitsvol werken in het algemeen naar evaluatiebeleid in het bijzonder. We zetten zo de stap naar ‘onderwijskundig beleid’. We vertalen ‘meten om te weten’ naar ‘meten om tot leren te komen’ En dan gaat dit zowel over het leren van de leerling als het leren van leerkrachten. We staan stil bij wat men precies verstaat onder ‘meten’ en ‘leerwinst’ en wanneer je spreekt over ‘leerachterstand’. We verkennen ‘evalueren’ op een zo breed mogelijke manier.

Doelstellingen

Deelnemers krijgen een beter zicht op de kwaliteit van hun eigen beleidsplan.

Deelnemers ontdekken kansen om (nog meer) in te zetten op een succesvolle en gedragen implementatie van hun kwaliteitsbeleid.

Deelnemers verfijnen hun visie op kwaliteitsvol evalueren en hoe ze die visie kunnen vertalen naar de onderwijsleerpraktijk.

Begeleiding

Anja Lerno en Nele Van de Maele, schoolbegeleiders KathOndVla

Mee te brengen materiaal

Voorbeeld(en) van eigen beleidsplan, schooleigen instrumenten ter ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling, voorbeelden van afspraken rond evalueren

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
donderdag 2 maart 2023 09:30u 16:00u Anja Lerno
Nele Van de Maele
Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 102 (eerste verdieping)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen