Je bent hier: PV/024/A   Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierentwintigste jaar Residentieel seminarie: Creatief personeelsbeleid n.a.v. het lerarentekort (dag 1) & Data en datagebruik: niet vanzelf-sprekend (dag 2)

Residentieel seminarie: Creatief personeelsbeleid n.a.v. het lerarentekort (dag 1) & Data en datagebruik: niet vanzelf-sprekend (dag 2)

Dag 1

Het lerarentekort verplicht ons ertoe creatief na te denken over het personeelsbeleid in onze scholen. Welke beslissingen kunnen we nemen zodoende dat de implicaties van het lerarentekort zo beperkt mogelijk blijven? Hoe kunnen we out of the box kijken naar onze eigen schoolcultuur, ons eigen personeelsbeleid en het regelgevend kader?

Dag 2

Datageletterdheid. Evidence-based practice. Data-geïnformeerd werken. Kwaliteitsontwikkeling. Allemaal woorden die niet meer weg te denken zijn uit de hedendaagse onderwijspraktijk. Als schoolleider of leraar word je geacht om niet zomaar op je buikgevoel te vertrouwen, maar beslissingen te baseren op gegevens, op data. Maar over wat voor data hebben we het dan eigenlijk? En zijn beschikbare data doorgaans een pakketje dat je zomaar kan uitpakken om een pasklaar antwoord te ontdekken op je vragen? En wie heeft er eigenlijk tijd om zich hiermee bezig te houden?

Programma

Dag 1

Er zal worden gewerkt met casussen die de deelnemers zelf dienen aan te brengen, voorafgaand aan de sessie. De casussen zullen vanuit verschillende invalshoeken op een interactieve manier worden bekeken.

Dag 2

Tijdens deze lesdag gaan we in de breedte en in de diepte nadenken over informatiegebruik, en over wat informatiegebruik wel/niet kan betekenen voor beleid en praktijk op school. Je maakt (voor het eerst of opnieuw) kennis met wetenschappelijke kaders over kwaliteitszorg, over informatiegebruik door leraren en schoolleiders, over datageletterdheid. Je gaat kritisch maar met een open vizier in dialoog met de andere deelnemers over wat jij verstaat onder informatiegebruik, over het belang dat jij hieraan hecht, over de struikelblokken die je ervaart.

De sessies zullen een mix zijn van presentatie, reactie, en reflectie, met als belangrijkste doel om je stevige ‘food for thought’ mee te geven, en met voldoende ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke standpunten. In de eerste sessie (voormiddag) zoomen we uit: wat kunnen we verstaan onder en wat is er geweten over “onderwijsverbetering door data-geïnformeerd werken”? In de tweede sessie (namiddag) zoomen we in: als data pas iets betekenen wanneer iemand er betekenis aan geeft, welke (f)actoren spelen dan een rol in dat betekenisgevingsproces?

Doelstellingen

Dag 1

Na deelname aan deze lesdag

  • kan je reflecteren over casussen die betrekking hebben op personeelsreglementering en personeelsbeleid
  • heb je zicht op de gevolgen van bepaalde keuzes inzake personeelsreglementering en personeelsbeleid

Dag 2

Na deelname aan deze lesdag

  • kun je een (persoonlijke) definitie formuleren van informatiegebruik en datageletterdheid
  • herken/erken je zowel de meerwaarde als de moeilijkheden die schuilen in informatiegebruik
  • ben je gestimuleerd om na te denken over welke plaats informatiegebruik moet/kan/mag innemen binnen je eigen werkzaamheden en die van je team
  • heb je een fris zicht op de manier waarop jij zelf (bewust of onbewust) betekenis geeft aan data
  • kun je factoren benoemen die het betekenisgevingsproces beïnvloeden

Begeleiding

Dag 1

Charona Janssens en Tom Geeroms zijn stafmedewerkers op de Dienst Personeel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Dag 2

Evelyn Goffin is sinds 2007 verbonden aan het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen. Zij schreef een doctoraatsproefschrift over informatiegebruik door schoolleiders en leerkrachten, met een focus op schoolfeedback uit externe gestandaardiseerde toetsen. Betekenisgeving (sensemaking) is haar stokpaardje.

Mee te brengen materiaal

laptop of tablet

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Dag 1

Omdat deze dag opgebouwd wordt rond de casussen die vanuit de groep worden binnengebracht, vragen we je om 3 weken op voorhand jouw casus aan de educatieve medewerker te bezorgen.

Dag 2

Er hoeft niets concreet voorbereid te worden. Om zo veel mogelijk uit de sessies te halen, kan je vooraf eventueel eens nadenken over wat jij zelf verstaat onder begrippen als ‘data’ en ‘datageletterdheid’; over de plaats die datagebruik / informatiegebruik al dan niet inneemt in de taakomschrijving van een leraar of schoolleider; over concrete struikelblokken en onduidelijkheden die jij ervaart en wil delen met de groep.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
donderdag 23 november 2023 10:00u 19:30u Charona Janssens
Tom Geeroms
Hotel Malpertuus, Tongersesteenweg 145, 3770 Riemst
vrijdag 24 november 2023 09:00u 16:00u Evelyn Goffin Hotel Malpertuus, Tongersesteenweg 145, 3770 Riemst

Opties

voorovernachting & ontbijt Hotel Malpertuus (22/11/'23) (100 EUR)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen