Je bent hier: PG/002/A   Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar A Residentieel Seminarie: Gespreksvaardigheden

Residentieel Seminarie: Gespreksvaardigheden

Een kink in de kabel. Gesprekstechnieken voor een duidelijke communicatie.

We voeren dagelijks korte of langere gesprekken om informatie uit te wisselen, elkaar op te hoogte te brengen, afspraken te maken, advies te geven, feedback geven … kortom om te communiceren.
Uit reacties van anderen merken we dat het wel eens misgaat. De ander heeft je niet begrepen, wat je wilde zeggen is heel anders overgekomen of je hebt het gevoel dat de ander helemaal niet geluisterd heeft. Een gesprek voeren waarin alle partijen het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd én waarbij het effect van het gesprek als constructief wordt ervaren, is vaak een hele kunst.

Programma

De klemtoon tijdens dit seminarie ligt op praktijkondersteuning en training van gespreksvaardigheden. Of het nu gaat om correctie-, evaluatie-, signalerings- of slechtnieuwsgesprekken.
Je leert communicatieve vergissingen zoveel mogelijk te voorkomen, een gesprek stevig voor te bereiden, te sturen en gericht te beïnvloeden. Je boodschap komt overtuigend over en je bent in staat om de boodschap van je gesprekspartner te achterhalen. Daarnaast krijg je ook zicht op hoe communicatie constructief werkt destructief werkt.

Werkvormen

De gehanteerde methodologie tijdens dit seminarie omvat naast een beperkte theoretische omkadering vooral veel ruimte voor een praktijkgerichte aanpak met concrete tips.

Doelstellingen

  • inzicht verwerven in de soorten gesprekken en mogelijke aandachtspunten en valkuilen
  • aanleren van technieken om de communicatie met personeel en ouders zo vlot en duidelijk mogelijk te laten verlopen.
  • inzicht in het communicatieproces en zijn beïnvloeding.

Begeleiding

Marit Goossens, communicatiedeskundige, consultant en organisatiecoach, Gosky bvba.

Datum Beginuur Einduur Lesgever Locatie
woensdag 1 februari 2023 10:00u 19:00u Marit Goossens M Hotel, Albert Remansstraat 1, 3600 Genk
donderdag 2 februari 2023 09:00u 19:30u Marit Goossens M Hotel, Albert Remansstraat 1, 3600 Genk
vrijdag 3 februari 2023 09:00u 14:00u Marit Goossens M Hotel, Albert Remansstraat 1, 3600 Genk

Opties

Extra voorovernachting seminarie Hotel M Genk op 31/01/2023 (90 EUR)

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen