Voorwaarden getuigschrift Postgraduaat Schoolbeleid

Om het getuigschrift Postgraduaat Schoolbeleid te behalen, wordt verwacht dat je:

  • op een actieve wijze en met regelmatige aanwezigheid1 participeert aan de cursus
  • actief deelneemt aan de reflectiemomenten
  • in tussentijdse reflectieopdrachten2 aantoont dat je de cursusinhoud kan vertalen naar en kritisch toepassen op de eigen schoolpraktijk.

 

1 Toelichting regelmatige aanwezigheid
Om te voldoen aan de voorwaarde van ‘regelmatige aanwezigheid’ ben je per opleidingsjaar minstens drie vierde van het totale urenpakket aanwezig. Wanneer een bepaalde opleidingsdag niet past in je agenda, krijg je de mogelijkheid om aan te sluiten bij een parallelgroep. Mits voorafgaande motivering kunnen ook seminariedagen uit een vorig jaar nadien ‘ingehaald’ worden.

2 Toelichting reflectieopdrachten
Stap 1: Op het einde van elk cursusdeel voorzien we ruimte voor reflectie over wat je leerde over de schoolwerking (audit), het persoonlijk functioneren (persoonlijk ontwikkelingsplan) en over de mogelijke actiepunten voor de schoolwerking. Je kan hiervoor gebruik maken van een invulfiche, uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

Stap 2: In de reflectiegroep moedigen we je aan om via vraagstelling en met behulp van het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op functiegebonden vragen en knelpunten. Dit gebeurt onder begeleiding van ervaren schoolleiders of pedagogisch begeleiders. Er worden 3 reflectiegroep-bijeenkomsten per schooljaar voorzien die telkens 2 à 3 uur duren.

Stap 3: Op het einde van elk van de 4 opleidingsonderdelen werk je een opdracht uit, verbonden aan het betreffende cursusdeel.
De docenten beoordelen de opdrachten en voorzien deze van feedback. In de opdracht werk je in het kader van de cursusinhoud concrete voorbeelden uit over je eigen schoolpraktijk. Voor het reflectieluik van de opdracht kan je je baseren op de reflectiefiches die je na elk opleidingsonderdeel invulde.

Contactgegevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen