Dag van de diversiteit in het s.o. - De school, een wereld van verschil(len) -> (Ronde 3 (14:45 - 16:00)

Keuze Lesgever
3.01 AFGELAST - Aan de slag met een klaswebsite in OKAN Evy Bisschops

Welke digitale tools kunnen het taalleren ondersteunen in OKAN? Hoe maken we de drempel voor digitaal oefenen zo laag mogelijk? Vanuit onze eigen ervaring en expertise weten we wat werkt en wat niet werkt. We geven in deze sessie de basisprincipes mee om te komen tot een krachtige digitale leeromgeving voor (alfa)anderstalige nieuwkomers.

Evy Bisschops en Stephanie Lansloot, enthousiaste en creatieve NT2-leerkrachten op IMS in Borgerhout, ervaren in OKAN-onderwijs inclusief de alfa-klas, naar eigen zeggen verslaafd aan hun werk en NT2-didactiek.

3.02 Omgaan met conflict en polarisatie op school - lokaal R.007 (gelijkvloers) Maarten Van Alstein

Discussies over politiek en samenleving raken snel verhit en dat laat zich ook voelen in de klas. Leraren en directies worden voor fikse uitdagingen geplaatst. Hoe moet je reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe geef je les over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe ontmijn je polarisatie? Hoe voer je gesprekken over controversiële onderwerpen zonder dat de klas opvliegt? In een interactieve sessie zoeken we antwoorden op deze vragen.

Maarten Van Alstein, senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut met bijzondere aandacht voor vredesopvoeding, omgaan met controverse en polarisatie in de klas, herdenkingspolitiek en herinneringseducatie.

3.03 AFGELAST - Getuigenis: (school)loopbaan in een diverse samenleving Ana Maria Osorio Gil

Ana Maria Osorio Gil verhuisde twintig jaar geleden van Colombia naar België. Na haar studie toegepaste taalkunde en literatuur en de lerarenopleiding geeft ze Nederlands aan anderstalige nieuwkomers (OKAN), in de school waar ze zelf de taal leerde. Ze heeft twee kinderen en is klaar voor nieuwe uitdagingen. Ze wil haar verhaal vertellen als inspiratie voor anderen.

3.04 Story Of My Life, taal en persoonsontwikkeling door digital storytelling - lokaal R.119 (1ste verdiep) Kelly Vreys

De methodiek digital storytelling heeft een arsenaal aan mogelijkheden: van het versterken van individuele jongeren tot het verbinden van een groep. We starten met een methodische uitleg en gaan nadien praktisch aan de slag. Vanuit het project Story of My Life word je in de verschillende tools meegenomen, die ontwikkeld werden om met je groep direct aan de slag te gaan.

Kelly Vreys, lid van het Jong Digidak-team, begeleider van vormingen en workshops rond verschillende digitale toepassingen.

3.05 Ex-OKAN-leerlingen krachtdadig ondersteunen op school en in de klas - lokaal R.008 (gelijkvloers) Lieve Lenaerts

Ex-OKAN’ers op school, in de klas…hoe maak je hier een succes van? Wat zijn de krachtlijnen van een stevig, fundamenteel beleid? Waar zet je op in, op school, in de klas? Hoe maak je van drempels hefbomen om de slaagkansen van deze leerlingen te vergroten?

Een korte, krachtige workshop met oefeningen, inzichten, vele tips en tools. Je krijgt een totaalplaatje van deze leerlingen binnen een totaalvisie en neemt inzichten mee om op school ook echt en met daadkracht aan de slag te gaan.

Lieve Lenaerts, coördinator van DoorElkaar Hivset Campus, een centrum met expertise in de omgang met en begeleiding van ex-OKAN-leerlingen.

3.06 Vergroot jouw impact in een diverse klas of groep - lokaal R.112 (1ste verdiep) Eef Verbeke

TADA (ToekomstATELIERdelAvenier) betrekt de samenleving bij de emancipatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare tieners en hun omgeving, onder andere via vijf weekendscholen, een oud-leerlingennetwerk en vormingen. Je maakt eerst kennis met TADA: wie zijn we en wat doen we precies?

Daarna krijg je enkele ideeën aangereikt om zonder vooroordelen voor een diverse klas te staan of met een diverse groep om te gaan. Je gaat ook zelf in interactie met de andere deelnemers. Je staat stil bij je eigen mindset en aan de hand van enkele oefeningen, kan je jouw interactiestijl ontplooien om zo het beste uit jezelf en anderen te halen in een diverse context.

Eef Verbeke, project facilitator bij TADA vzw, begeleider van interne en externe TADA-vormingen.

3.07 Geef alle jongeren de kans om de beste versie van zichzelf te worden - lokaal R.118 (1ste verdiep) Rihab Hajjaji

Krijgt iedere jongere voldoende (onderwijs)kansen aangereikt om tot de beste versie van zichzelf uit te groeien? Vanuit deze vraag vertrekt de sessie.

Eerst schetsen we kort de onderwijssituatie voor jongeren uit kansengroepen om dan verder in te zoomen op de statistieken: waar zitten de obstakels en drempels? En welke bedenkingen hebben de deelnemers hierbij? Ten slotte schuiven we haalbare oplossingen en aanbevelingen naar voren. Verwacht je alleszins aan een interactieve sessie.

Rihab Hajjaji, oprichter en bezieler van PEP vzw (2017), de Antwerpse organisatie die kansarme jongeren via rolmodellen en coaching naar de juiste plaats in het onderwijs wil leiden

 

Terug naar overzicht van workshops

Contacteer ons

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 46 95

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen